Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 vasario 26d. Nr. 4 (27)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
 

                      Tęsiama pažintis su krašto praeitimi

Šilutės kraštotyrininkai praėjusį ketvirtadienį rinkosi į posėdį, kuriame vienas iš jo narių Anatolijus Žibaitis susirinkusiems papasakojo apie savo senelio Antano Razmos dienoraštį ir supažindino su jo turiniu.


Tai sena šio skyriaus kraštotyrininkų tradicija, kai kartą per mėnesį susirinkę jie aptaria ne tik einamuosius klausimus, bet ir gilinasi į kurią nors vieną temą.

Papasakoti apie savo senelį Antaną Razmą iš Gardamo seniūnijos, Pypliškės kaimo, pasiūlė neseniai draugijos nariu tapęs mokytojas Anatolijus Žibaitis. Šį dienoraštį A.Razma labai tvarkingai vedė būdamas garbingo amžiaus. Tai, greičiau buvo atsiminimai, kuriuos jis labai kruopščiai fiksavo.

A.Razma nebuvo labai didelių mokslų baigęs (Naumiesčio mokyklos pirmąją rusų mokyklos klasę), tačiau, matyt, guvus buvo, nes visą laiką buvo vienas iš Pypliškės kaimo aktyvistų. Atsiminimuose pasakojama, kaip buvo renkamos įvairios duoklės ir pyliavos. Klausančius itin sužavėjo jo kruopščiai surašyti rinkliavų ar aukų kiekiai. Rinkliavas vykdė Pirmojo pasaulinio karo kareiviai, o aukas žmonės nešė besikuriančiai Lietuvos kariuomenei 1918 metais.

Gerai žinodamas savo senelio atsiminimus, A.Žibaitis sakė, kad tada, 1918 metais, skelbdama Lietuvos nepriklausomybę Lietuvos Taryba, vadovaujama Jono Basanavičiaus, turėjo didelį ir stiprų Lietuvos gyventojų palaikymą. Tai matosi iš čia esančių prisiminimų. Juose pasakojama, kad paprasti kaimo žmonės nebuvo iš kelmo spirti ir sugebėjo ne tik kalbėti, bet ir esant reikalui derėtis (ir išsiderėti) su tuometine vokiečių administracija įvairių nuolaidų. Buvo ir kitų veiklų, kai stengėsi atsikovoti savo pozicijas.

Susirinkę kraštotyrininkai klausėsi pasakojimo susidomėję. Visi galėjo pamatyti tą dienoraštį, kuris buvo surašytas labai tvarkingai ir gražiai. Todėl buvo pritarta minčiai, kad reikėtų ieškoti būdų, kaip jį išleisti. Tai būtų labai vertingas XIX a. pabaigos - XX a. pradžios pasienio gyvenimo įvykių liudijimas. A.Žibaitis apsiėmė pradėti prisiminimus rengti spaudai.

Kitą kartą susirinkę nariai turėtų susipažinti su knygnešių vaikaičių, gyvenančių čia pat, Šilutėje, atsiminimais.

Šiame "Šilainės sodo" numeryje pateikiame ištrauką iš A.Razmos atsiminimų.A.Žibaitis skaito savo senelio atsiminimus.

 
 

 

 
             Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.