Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 spalio 23d. Nr. 20 (43)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Kalbos pamokėlė  
     
  Loreta MCIVOR

Šį kartą norėtume pakalbėti apie kreipinius. Trumpai prisiminsime kreipinių istoriją, stilistiką ir vartojimo klaidas. Nes, nors ir atrodo, kad tiesiog kreipiantis į kitą žmogų suklysti turėtų būti sunku, daugeliu atvejų yra atvirkščiai.

Kreipinių mados keitėsi kartu su istorijos laikotarpiais. Kartu keitėsi ir jų supratimas. Štai senais baudžiauninkų ir ponų laikais viskas buvo gana paprasta. Ponu ar ponia reikėjo vadinti kiekvieną, kuris turėjo daugiau turto nei tu. Į visus kitus galima buvo kreiptis vardu ar kitais malonybiniais žodeliais.

Vėliau, kai visas turtas tapo visuomeniniu ir tautai buvo paaiškinta, kad ponų laikai baigėsi, vis tapo draugais. Draugais buvo galima vadinti kiekvieną nepriklausomai nuo amžiaus, turtinės ar socialinės padėties. Tačiau ir šie laikai baigėsi.

Dabar daugeliui lyg ir nebeaišku, kaip ir į ką reikėtų kreiptis. Vieni kreipiasi ponas ar ponia. Vis labiau populiarėja kreipiniai ledi ir džentelmenai. Blogi jie nėra, bet vietoje jų puikiausiai tinka tie patys ponas ir ponia. Atsirado tendencija ir kreiptis tiesiog vardu. Bet jei asmuo nėra jūsų draugas, visgi reikėtų bent išlaikyti oficialią jūs formuluotę.

Viena didžiausių ir gajausių kreipinių vartojimo klaidų yra vardininko linksnio vartojimas vietoj šauksmininko. Vis dar labai dažnai girdime tokius pasakymus: Direktorius, ar jūs galite pasirašyti? Mokytojas, ar aš galiu paklausti? Vytas, ar gali prieiti? Iš tikrųjų reikėtų sakyti: Direktoriau, ar galite pasirašyti? Mokytojau, ar aš galiu paklausti? Vytai, ar gali prieiti?

Pastaruoju metu pradėjo ryškėti ir stiprios familiarumo tendencijos. Pavyzdžiui, vienas žmogus kreipiasi į kitą: Mokytojuk, kaip gerai, kad atėjote; Direktoriuk, ar atsinešėte dokumentus? Tokio perdėto ir nepagarbaus familiarumo reikia vengti. Direktorius yra asmuo, vadovaujantis žmonių kolektyvui, todėl į jį nedera kreiptis žodžiu su mažybine priesaga. Taip pat ir su visais kitais žmonėmis. Su mažybinėmis priesagomis padarytais kreipiniais kreipkitės į mažą vaiką, bet ne į daug pasiekusį žmogų. Juk pagarba yra gerų santykių pagrindas.
 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.