Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 birželio 9d. Nr. 11 (83)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Švėkšniškius vienijanti "Tėviškės" draugija
 
Saulius SODONIS

Dažnas miestelis ar didesnis kaimas turi jo žmones vienijančią organizaciją. Tačiau Švėkšnos "Tėviškės" draugija jungia ne tik čia, miestelyje, ar aplinkui gyvenančius kraštiečius, bet ir švėkšniškiais save laikančius žmones, kurie gyvena kituose Lietuvos miestuose ar net užsienyje. Beje, kaip tik užsienyje - Čikagoje - reikėtų ieškoti šiandien aktyviai veikiančios, gyvuojančios ir vienijančios draugijos ištakų.

Pradžia - Čikagoje

Apie "Tėviškės" draugiją sutiko papasakoti ilgametė jos vadovė Ona Pintverienė. Jos
namuose yra sukaupta visa "Tėviškės" praeitį liudijanti medžiaga. Yra ir pirmieji ranka rašyti kvietimai burtis į šią draugiją, yra ir skelbimukai, daryti su dar labai primityvia kompiuterine technika. Iš šių skelbimų ir plakatų galima pamatyti ne tik visą šios organizacijos praeitį, bet ir kompiuterinę pažangą ir tobulėjančią juos dariusią ranką. Kaip sakė O.Pintverienė, juos visus darė ilgametė draugijos valdybos sekretorė Violeta Astrauskienė.

O.Pintverienė pasakojo, kad pirmoji švėkšniškių organizacija atsirado JAV Čikagoje 1924 metais. Dirbti ten išvažiavę šio krašto žmonės susibūrė draugėn ir ėmėsi bendros visuomeninės veiklos. Kaip sakė pašnekovė, Amerikoje labai ilgą laiką buvo žinoma tik apie du Lietuvos miestus Kauną ir Švėkšną. Būtent tų miestų žmonės buvę veiklūs ir aktyvūs.

O Lietuvoje rimčiau imta galvoti apie kraštiečius vienijančią organizaciją rengiantis Švėkšnos gimnazijos penkiasdešimtmečiui 1969 metais. Visa ko pradininkas buvo mokytojas Petras Čeliauskas. Jis parengė pirmąją mokyklos istorijai skirtą muziejinę ekspoziciją, vėliau išaugusią į Švėkšnos muziejų. Gal ir ne visai garsiai buvo pradėta galvoti apie tokią draugiją, nors tada to padaryti nebuvo galima.

Pradžioje "Kultūros fondo" klubas

Prasidėjus pertvarkai, mokytojas 1988 metais įkūrė kultūrinį klubą, veikusį prie tuometinio Kultūros fondo ir pavadino jį "Tėviškės" klubu. Tuo metu tai buvo vienintelė reali galimybė veikti savo krašto naudai. Klubas buvo oficiali organizacija ir turėjo savo apvalų antspaudą bei emblemą iš ginkmedžio lapų.

Tik 1996 metų vasario 8 dieną Šilutės savivaldybėje buvo įregistruota savarankiška visuomeninė organizacija tokiu pat pavadinimu. Taip su nedideliais pakeitimais "Tėviškės" draugija gyvuoja jau daugiau kaip trylika metų.

Didelis narių būrys

Kaip sakė "Tėviškės" pirmininkė bei ilgametė "Saulės" vidurinės mokyklos vadovė O.Pintverienė, ši draugija jungia ir telkia žmones ne tik čia, miestelyje, tačiau ir visoje Lietuvoje. Ji rodė narių sąrašus, kurie užsiregistravę Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Panevėžyje. Prieš keletą metų svetur gyvenantys ir save švėkšniškiais laikantys žmonės labai aktyviai dalyvavo "Tėviškės" draugijos veikloje. Tada bendras narių skaičius buvo daugiau nei šimtas. Dabar gyvenimas diktuoja savo sąlygas: ne vienas dalyvis yra labai užsiėmęs, todėl draugijos veikos aktyvumas šiek tiek sumažėjo, tačiau jokiu būdu neužgeso, jei kalbama apie kituose miestuose gyvenančius narius.

Susidomėjimas "Tėviškės" draugija vėl kiek išaugo, kai prieš keletą metų buvo surengtas tiesioginis televizijos tiltas tarp Švėkšnos ir Airijoje gyvenančių išeivių iš šio miestelio.

Kultūrinė "Tėviškės" draugijos veikla

Vartant tvarkingai susegtus draugijos kvietimus, išklausius pasakojimus paaiškėjo, kad jos narių veikla aktyvi ir kūrybinga. Visų pirma jos darbas yra - priminti, sužinoti ar daugiau pasigilinti į šio krašto praeitį, pamatyti čia dirbusių ir veikusių žmonių darbus. Labiausiai nusipelnę yra knygnešiai. Jiems bei jų veiklai aptarti yra skirta ne viena konferencija. Juos pagerbiant Švėkšnos viduryje buvo nuspręsta pastatyti stogastulpį. Tai seniūno Alfonso Šepučio iniciatyva. Vietos tautodailininko Vytauto Biūdžiaus padarytas jis tapo ne tik atminimo vieta, bet ir tikra puošmena bei traukos vieta.
Daug dėmesio yra skirta ir čia dirbusiam, aktyviai prie Lietuvos atgimimo XX a. pradžioje prisidėjusiam gydytojui Juozapui Rugiui. Buvęs Vinco Kudirkos bendramokslis įmynė ryškų pėdsaką ir šio krašto gyvenime. Konferencijose nagrinėta ir kitų šiam kraštui nusipelniusių žmonių veikla. Daug dėmesio skirta ir miestelio dvasininkams.

Kita veikos pusė - švėkšniškių literatūrinės kūrybos pristatymas. Pasirodžius naujoms knygoms, rengiami susitikimai su autoriais, vyksta jų kūrybos aptarimai. Tokia tradicija yra tęsiama ir palaikoma. Susitikimuose dalyvauja ne tik suaugusieji, bet labai dažnai ir mokyklinio amžiaus švėkšniškiai, kurie laikui bėgant turėtų perimti ir tęsti "Tėviškės" draugijos veiklą.

Leidiniai ir kita

Draugija daug dėmesio skiria leidybinei veiklai. Taip dienos šviesą išvydo "Švėkšnos valsčius", "Švėkšniškių laiškai", "Švėkšna atsiminimuose", "Švėkšna ir apylinkės" ir kiti. Šiuo metu mokytojas P.Čeliauskas baigia parengti enciklopedinį žinyną "Viskas apie Švėkšną". Taip pat turėtų išeiti ir poezijos rinktinė, kurioje sudėti geriausi šių vietų autorių poezijos posmai. Visa tai daroma pačių šios draugijos narių. Išleisti taip pat padeda kraštiečiai.

Neseniai įvyko pažintis su Klaipėdos senjorų klubu "Trečiasis amžius". Jos nariai lankėsi miestelyje, įvyko graži draugystės popietė. Grįžę klaipėdiečiai kūrybiškai aprašė savo įspūdžius. Išėjo labai gražūs literatūriniai darbeliai. Ir vėl naujų minčių kilo.

Koncertinė veikla

Šiais metais pavyko surengti du klasikinės muzikos koncertus. Vienas vyko "Genovaitės" viloje, kitas bažnyčioje. Gal ne visiems iš karto priimtina tokia muzika, tačiau pamažu gali atsirasti ir nauji poreikiai. Kaip sakė O.Pintverienė, aktyvių švėkšniškių pastangomis šiais metais turėtų įvykti dar du koncertai - per šv. Jokūbo atlaidus miestelio šventės metu ir rudeniop. Taip palaipsniui atsiranda nauja švėkšniškius vienijančios "Tėviškės" draugijos veikos kryptis.


Bendra nuotrauka po draugijos narių susitikimo su Dalia ir Anatolijumi Žibaičiais bei Birute Lengveniene. 
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.