Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 metai

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kalendorius

Archyvas

Kontaktai


 

Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje skambėjo “Vokiškasis requiem“

 


            

            

    

 

Visą vasarą Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje skambėję vargonų muzikos garsai, spalio 12 dienos vakarą, pakvietė į paskutinyjį tarptautinio vargonų muzikos festivalio “Vargonų muzika Vilkyškiuose 2010“ koncertą. Jo metu skambėjo Johaneso Bramso „Vokiškasis requiem“. Paskutinyjį vargonų muzikos koncertą vainikavo Padeborno Abdinghofo bažnyčios choras iš Vokietijos.

 

Padeborno Abdinghofo bažnyčios choras yra mišrus, apie 100 narių turintis mėgėjų choras, kuris a-capella, su orkestru arba solistais atliekantis didžiuosius senųjų ir naujųjų laikų bažnytinės muzikos veikalus.

 

Koncerto metu kartu su choru pasirodė ir solo partijas atliko Ulrike Wiedemann (sopranas) ir Markus Krause (bosas). Koncerto metu chorui fortepijonu akomponavo Marianne ir Eckhardas Wiemannai. Chorui vadovavo kantorius Martinas Hoffmannas.

 

Johaneso Bramso (1833 - 1897) “Vokiškasis requiem” (Ein deutsches Requiem) parašytas remiantis protestantiškosios laidotuvių muzikos kūrybos principais, atsispindinčiais H.Šiutso (Muzikalische Exequien, 1636), G.F. Hendelio (Trauer Hymne, 1737) bei J.S. Bacho (Actus tragicus 1707) kūriniuose. J. Bramsas nesilaikė griežtų mirusiesiems skirtos bažnytinės liturgijos (requiem) reikalavimų ir tekstus iš Biblijos parinko pats.

 

Koncertui pasibaigus Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis gėlėmis pasveikino choro vadovą ir atlikėjus. Pagėgių savivaldybės gyventojų ir bažnyčioje esančių svečių vardu meras nuoširdžiai dėkojo už koncerto metu padovanotas nepamirštamas akimirkas ir suteiktą dvasinę ramybę. Taip pat meras dėkojo šio festivalio globėjams ir organizatoriams kunigui Mindaugui Kairiui ir žmonai Laurai.

 

Viešnagės Lietuvoje metu Abdinghofo bažnyčios choras koncertavo: Vilkiuje, VU Šv. Jonų bažnyčioje; Kretingoje, Viešpaties Apsireiškimo Švč. Mergelei Marijai (Pranciškonų) bažnyčioje; Nidoje, Nidos bendruomenės namuose.
 

 

 

 


                                                                                                                                         "Šilainės sodas"  ©  2010 m.