Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 balandis

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kalendorius

Archyvas

Kontaktai


 

 

 


            

            

    

Kultūros įvykių kalendorius

Bibliotekoje pristatytas romanas apie Mažosios Lietuvos ir Prūsijos praeitį


Šilutės Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje pristatyta kraštiečio Roko Flick neseniai pasirodžiusi knyga „Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Neriją“. Šiame naujame istoriniame romane autorius pasakoja apie XIX a. pabaigos – XX a. pirmosios pusės Rytų Prūsijos ir Klaipėdos krašto šviesuomenės gyvenimą. Veiksmas vyksta Nidoje, kuri tuo metu buvo intelektualų ir menininkų susibūrimo vieta, dar vadinama „tapytojų rojumi“, klestėjusi iki pat 1945 metų sovietų okupacijos. Čia mezgamos pažintys, gimsta meilė, netyla kūrybiniai ginčai. Pagrindinis knygos veikėjas Martynas Lukeitas, talentingas dailininkas impresionistas, per kurio gyvenimą atskleidžiami tuo laikotarpiu pasaulį sukrėtę įvykiai. Veiksmas nukeliamas ir į Europą, į Paryžių. Rašytojas Eugenijus Ignatavičius romano anotacijoje rašo: „Daugelis knygos epizodų skamba autentiškai, tarsi autorius būtų dalyvavęs Hitlerio sutikime Klaipėdoje, regėjęs badaujančių prancūzų belaisvių stovyklą Nidoje, rusų lėktuvų bombarduojamus karo bėglius ant Kuršmarių ledo. Tai subtilus intriguojantis romanas, lėtą veiksmo tėkmę sukrečiantis tragiškais įvykių proveržiais, praturtinantis mūsų atmintį ir suvokimą apie tolstančią užmarštin Prūsiją.“


Rokas Flick susitikime sakė, kad mintis šiam kūriniui brandinta ne vienerius metus. Veiksmo vieta pasirinkta Mažoji (Prūsų) Lietuva. Būtent čia lemtis atvedė autoriaus protėvius, kurie dėl religinių įsitikinimų buvo ištremti iš Austrijos Zalcburgo žemės dar XVIII a. pirmoje pusėje. Po Atgimimo Lietuvoje, jau būdamas pensininkas, Rokas Flick pradėjo domėtis savo geneologinėmis šaknimis iš mamos pusės, rinko istorinius faktus. Po karo, jo šeimai apsigyvenus Šilutėje, susidarė galimybė iš arčiau pažinti buvusią Mažąją Lietuvą, nuvykti į Tilžę, Gumbinę, Karaliaučių kitas Rytų Prūsijos vietas. R. Flick visada jaudino Prūsijos likimas, karo metais sugriauti jos miestai, sunaikintos gyvenvietės, ištuštėjusios sodybos. Šiuo romanu autorius norėjo prisidėti prie jos istorinio atminimo, pratęsti žymių Prūsijos ir Mažosios Lietuvos rašytojų Literatūrines tradicijas. Studijuodamas archeologiją, dar jaunystėje pradėjo domėtis menu, jo istorija, vėliau artimai bendravo su skulptoriumi Eriku Varnu, todėl neatsitiktinai pasirinktas pagrindinis romano herojus yra dailininkas impresionistas, prūsės Urtės Lukeit ir karo belaisvio prancūzo Mišelio Benua sūnus, per kurį ir jį supančią aplinką parodomi istoriniai įvykiai, paprastų žmonių ir tuometinės inteligentijos gyvenimai, jų požiūris į aplinkybes, kurios lėmė to meto įvykius Klaipėdos krašte, Rytų Prūsijoje ir kitose Europos šalyse.
Pristatant knygą, rašytojui talkino jo žmona, aktorė Regina Arbačiauskaitė-Flick, kuri perskaitė keletą ištraukų, apibūdinančių pagrindinius romano veikėjus, išreiškė savo nuomonę apie rašytojo kūrybą. Mintimis apie knygą dalinosi lituanistas Anatolijus Žibaitis, pabrėždamas, kad romanas yra įdomus, turintis istorinę informacinę vertę. Jis teigė, kad meniniu atžvilgiu autoriui gerai pasisekė atskleisti įvykius per pagrindinį romano veikėją Martyną ir jį supančių žmonių charakterius, jų psichologiją. Nors romano pabaiga sukrečianti, būtent taip perteikiama mintis, kad tik gimtojoje žemėje galima būti žmogumi. Nemažai diskusijų, išreikšdamas savo mintis apie knygą, sukėlė šilutiškis Marcelinas Ignatavičius, buvęs Šilutės pirmosios vidurinės mokyklos direktorius tuo metu, kai Rokas Flick čia dar mokėsi. Nuomone apie knygą ir vaikystės prisiminimais pasidalino autoriaus sesuo Irena Grigaravičienė, šiltų žodžių negailėjo buvusi R. Flick auklėtoja Aldona Kalinauskienė.


Knygos autorius Rokas Flick yra ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, išleidęs knygas: „Mitingų metas, sudrebinęs Lietuvą“ (2005), „Atrastoji žemė“ (2008), „Ištiesk pagalbos ranką man“ (2008). „Šaurės Sachara“ (2010). Šiuo metu gyvena Klaipėdoje, daug laiko skiria kūrybiniam darbui. Renginio metu jis prisipažino, kad jau rašo ir ruošiasi išleisti naują romaną, kuris bus taip pat apie Vakarų Lietuvos kraštą, ir jo intelektualią aplinką.


Nuotraukose:

Rokas Flick Fridricho Bajoraičio viešojoje bibliotekoje, pristatant savo romaną „Šiaurės Sachara: romanas apie pamirštąją Neriją“.Aktorė Regina Arbačiauskaitė-Flick perskaitė keletą ištraukų iš pristatomo romano.
 

Savo mintimis apie knygą dalinasi šilutiškis Marcelinas Ignatavičius.

Aldona Norbutienė,
Šilutės F, Bajoraičio viešoji biblioteka

 

Į kultūros renginių kalendorių

Į Šilainės sodo pradžią

 


                                                                                                                                         "Šilainės sodas"  ©  2010 m.