Ir ėmė žodynas savarankiškai „gyventi“

Kur gali būti jaukesnės naujos knygos sutiktuvės, jei ne bibliotekoje. Juo labiau, jei prie šios knygos gimimo jos darbuotojos ir prisidėjusios. Taigi – Šilutės F.Bajoraičio bibliotekoje įvyko nedidelės, bet labai lauktos ir reikalingos knygos „Lietuvininkų tarmių žodynas“ sutiktuvės. Tam kelią į gyvenimą klojo vienas įdomiausių ir originaliausių šio, Mažosios Lietuvos krašto, etnografinių ansamblių „Ramytė“, kuriam vadovauja Giedrė Pocienė. Be to, jame taip pat dalyvauja ir šio krašto jau užmarštin einančia tarme su susirinkusiais „fobelioja“ (lietuvininkų tarme šnekasi, čiauška, – aut. pastaba) Vaida Galinskienė ir Indrė Skablauskaitė.     

Skaitykite daugiau »

Dalios Žibaitienės eilės

ŽAIDŽIA PARTIJĄ
Ant pasaulio šachmatų lentos
žaidžia partiją
nematomas,
nežinomas,
galingas.

Skaitykite daugiau »

Choleros epidemija Šilokarčemos (Šilutės) apskrityje

Besidomintys Mažosios Lietuvos istorija žino, kad daug aukų XVIII a. pradžioje pareikalavo maras. Tačiau nemažai netekčių atnešė ir XIX a. siautusi choleros epidemija. Apie tai Reginos Meškauskienės pasakojimas.     Skaitykite daugiau »

„Niekas neturi būti palaidotas kaip gyvulys“. V d.

Laidotuvių teisinis reglamentavimas Prūsijoje XVI–XVIII a.

Dar apie teisyną

Aptartos ALR (1794 m. Prūsijoje pasirodęs kodeksas Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten) su laidotuvių sritimi susijusios nuostatos negali nekelti klausimo, koks buvo ALR santykis su ankstesniu laikotarpiu priimtais teisės aktais, kiek naujoji teisė panaikino ir paliko galioti senųjų potvarkių? Aiškaus atsakymo į šį klausimą kol kas negalima duoti. Skaitykite daugiau »