Atviras laiškas apie pasiūlymą Kintuose

„Šilainės sodas“ gavo Eduard Reichert laišką su siūlymu Kintuose pastatyti varpinę, o joje įrengti kolumbariumą. Siūlome susipažinti su šiuo laišku ir išsakyto pasiūlymo autoriams savo nuomonę.   

Skaitykite daugiau »

Šilutės miesto Garbės piliečiui J.Jonaičiui netrukus sukaks 95-eri

Jonas Jonaitis – Šilutei bei šio krašto istorijai daug nusipelnęs miestietis. Tai įvertinus, 1999 metais Šilutės rajono Tarybos sprendimu, jam buvo suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas. Sudėtinga jo gyvenimo istorija, aukštaitį iš Linkuvos atvedusi į Mažąją Lietuvą. Čia jis pragyveno visą gyvenimą, pamilo šį kraštą ir padarė daug, kad ilgą laiką užmarštyje buvusi jo istorija būtų žinoma plačiajai visuomenei. Nors garbingas jo amžius nelaidžia aktyviai dalyvauti miesto visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, tačiau J.Jonaitis atidžiai jį seka ir džiaugiasi pasiekimais bei liūdi, jei kas nesiseka.    

Skaitykite daugiau »