Vydūnas: motina yra tarsi meilės ugnį namuose kurstanti vaidilutė

Motinos dienos proga parašyti ir motinystės temą vienaip ar kitaip paliečiantys Vydūno straipsniai išryškina moterų dvasingumo ir jų doros svarbą, nes jos lemia savo vaikų būtį, o kartu – tautos ateitį. Tad išreikšdamas didelę pagarbą ir pastebėdamas ryškesnį moters žmoniškumą, Vydūnas kartu pabrėžia ir itin didelę motinos atsakomybę.

Skaitykite daugiau »