Šilutės muziejus pradėjo nuo etnografinės ekspozicijos

Šilutės Hugo Šojaus muziejuje atidaryta pirmoji nuolatinės ekspozicija. Simboliška, kad šio krašto praeitis bus pradėta pristatinėti nuo dabartiniam muziejui pagrindą davusių Hugo Šojaus rinktų etnografinių dalykų, kurie vėliau ir tapo jo kolekcijos pagrindas.      

Skaitykite daugiau »

Su šv. Kalėdomis, Saulėgrįžos švente, Naujaisiais Metais!

Vyduno_dr_sveikinimas

Žemėje darosi šviesiau,
kuo labiau ji atsisuka į Saulę.
Taigi ir žmogus,
kaip dvasinė esybė,
turi atsigręžti į visos šviesos ir gyvybės
pirminę priežastį…

Žmogus,
kurio esmė tampa šviesesnė,
pastebi virš savęs esant
dar aukštesnę šviesą ir gyvybę.
Toji šviesa ir gyvybė paima jį į save,
suteikia jam palaimą,
kuri per jį apima ir visą būtį.
Žmoguje tampa gyvas Palaimos Kūrėjo žodis:
„Aš — pasaulio šviesa“

Vydūnas
Pasaulio ir žmogaus šviesa

Skaitykite daugiau »