Šilutės muziejų siūloma pavadinti H. Šojaus vardu

Šilutės muziejaus vadovybė miesto bendruomenę pakvietė į diskusiją, kurios metu svarstyta, kaip vertėtų pavadinti šią kultūros įstaigą. Diskusijai pagrindu tapo tai, kad netrukus muziejus kelsis į baigiamas restauruoti dvaro patalpas. Šilutės dvarininkas Hugo Šojus (Hugo Scheu) ir jo istorinis rinkinys tapo dabartinio muziejaus pagrindu.

Susirinkusius miesto bendruomenės narius muziejaus direktorė Roza Šikšnienė supažindino su H. Šojaus gyvenimu ir veikla, papasakojo apie jo indėlį į krašto istoriją, kultūrą ir miesto plėtrą. Muziejaus direktorė susirinkusiesiems dar kartą priminė darbuotojų parengtą būsimos ekspozicijos restauruotose dvaro patalpose planą, kuris nuosekliai rengiamas, o bendruomenei pristatytas jau praėjusiais metais.

Postūmį diskusijai davė tai, kad 2015 metų balandžio 1 dieną sukanka 170 metų nuo Šilutės dvarininko H. Šojaus gimimo. Tikintis, kad muziejus šiais metais pagaliau įsikurs dvaro rūmuose, siūloma pasvarstyti galimybę Šilutės muziejui suteikti H. Šojaus vardą.

Į R. Šikšnienės pradėtą diskusiją įsijungė dauguma susirinkusiųjų, tačiau vargiai tai buvo galima pavadinti diskusija, nes prieštaraujančių, kad muziejui butų sureiktas H.Šojaus vardas, nebuvo. Tik skyrėsi kai kurios siūlomos pavadinimo formuluotės. Vis dėlto pasiūlyta kreiptis į visuomenę, kad būtų išgirsta ir daugiau nuomonių. Išsakyta mintis, kad reikėtų oficialiai kreiptis į Šilutės nevyriausybines organizacijas, kurios pakreištų savo nuomonę.

Baigiantis susitikimui ir pokalbiui susirinkusieji vienbalsiai pritarė muziejininkų siūlymui Šilutės muziejui suteikti buvusio Šilokarčemos dvaro paskutinio savininko, pirmojo muziejaus Klaipėdos krašte įkūrėjo H. Šojaus vardą.

Diskusija+