Dalios Žibaitienės eilės

ŽAIDŽIA PARTIJĄ
Ant pasaulio šachmatų lentos
žaidžia partiją
nematomas,
nežinomas,
galingas.

Kur pradžia? O gal be pabaigos?
Kažkur paslėptas slaptasis ginklas.
Keičiasi tik šachmatų lenta,
mainos spalvos
vėliavos,
figūros,
karalienės krinta,
bet, deja,
nugalėtųjų visai nebūna.

***
Skubi, eini,
kažkur keliauji,
statai namus,
paskui juos griauji,
rašai knygas,
kurių neskaito,
geriems darbams
pritrūksta laiko,
žiūri, kad jo visai neliko,
sustojusiam ant lauko pliko…

***
Žeme, kur bėgi,
beatodairiškai leki?
Užgriūvi
ant viesulo išplėštų medžių
ir namų,
puoli į gaisrus, dūsti dūmuose,
neši potvyniu ūžiančias upes…
Kur leki užsimerkus
pro škvalo debesis?
Iš dangaus tave puola,
būk atsargi,
vienintele Žeme!