Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 balandžio 24d. Nr. 8 (31)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
 

"Kultūrinis darbas - tai ne vien renginiai..."

 
     
 

Loreta MCIVOR

 
 

 

 
 

2002 m. buvo įkurta viešoji įstaiga "Salos etnokultūros ir informacijos centras". Šiemet bus penkeri metai, kaip šios įstaigos darbuotojai rūpinasi Rusnės krašto kultūrinio ir marinistino paveldo išsaugojimu. Kaip sekasi įgyvendinti sumanytus darbus ir kurti naujus projektus kalbėjomės su centro direktore Birute SERVIENE.

 
     
 

Pradžia ir veikla

Prieš penkerius metus buvo vykdoma kultūros reforma - stambinami mažesni kultūros centrai. Taip buvo įkurtas "Salos etnokultūros ir informacijos centras". Centro darbuotojų, kurių tada buvo 5 ir jiems vadovavo Simas Knapkis, tikslas buvo kaupti, fiksuoti ir visaip populiarinti šio unikalaus žvejų krašto istoriją, kultūrą ir paveldą. Tai reiškė, kad jiems buvo priskirtos kultūros centro, muziejaus ir informacijos centro funkcijos. Centras taip pat turėjo kuruoti įvairiausius kolektyvus.

Būtent tuo metu kilo ir laivų flotilės idėja. Rusnės kraštas yra ypatingas savo dabar jau išnykusiomis plokščiadugnėmis burvaltėmis (tokia burvaltė buvo pasirinkta ir centro simboliu). 2002 m. po ilgos pertraukos Rusnėje buvo Simo Knapkio sėkmingai atkurta ir į vandenį nuleista pirmoji venterinė valtis. 2005 metais pastatyta ungurinė burvaltė. Šiuo metu Rusnės istorinių laivų flotilės sukūrimas yra įtrauktas ir į Šilutės rajono strateginį plėtros planą 2005 - 2014 metams.

Įsitraukęs į istorinių laivų kūrimą iš centro direktoriaus pareigų pasitraukė S.Knapkis. Jį 2005 m. pakeitė ilgametė Šilutės muziejaus darbuotoja ir žinoma tautodailininkė Birutė Servienė.

Moteris pasakojo, kad didelių problemų pradėjus dirbti nekilo: juk ir pati pirmoji jos darbovietė buvo Rusnėje, be to, dirbdama muziejuje ji visada domėjosi ir Rusnės kraštu bei jo kultūra. Tiesa, vos pradėjus dirbti, iširo vienas šokių kolektyvas. Iširo jis, nes daug vyrų išvažiavo į užsienį uždarbiauti. Tačiau vis tiek buvo gaila. Bet svarbiausia, kad vyrai po kurio laiko grįžo ir šis kolektyvas vėl sėkmingai ir aktyviai dalyvauja kultūriniame krašto gyvenime.

Patalpos

Turbūt viena didžiausių bėdų, tiesa, visai netrukdančių aktyviai ir turiningai veikti, yra centro patalpos. Šiuo metu centro darbuotojai yra įsikūrę buvusio darželio patalpose, kurios jau seniai seniai nebuvo remontuotos. Tiesa, B.Servienė sakė, kad, pavyzdžiui, parodų rengėjai, eksponuojamų darbų autoriai iš tikrųjų nesibaido nei mažo miestelio, nei neprabangių patalpų - parodų tikrai netrūksta. Tačiau savaime supranatama yra tai, kad geresnės patalpos suteiktų ir daugiau galimybių.

Viena centro darbuotojų viltis yra raštas "Dėl kultūros centrų modernizavimo 2007 - 2020 m. programos patvirtinimo". Deja, to gali tekti laukti dar trylika metų... Todėl "Salos etnokultūros ir informacijos centras" su partneriais iš Vokietijos - ENEA e. V. ir Vokietijos paukščių draugija - parengė projektą "Nemuno deltos namai". Už šias lėšas renovuotose patalpose būtų vykdomas gamtosauginis švietimas bei naujų ekspozicijų kūrimas. Akivaizdu, kad norint galima pasiekti daug.

Kolektyvai

Šiuo metu prie centro, kuriam nuo 2004 m. priklauso ir Juknaičių bei Usėnų gyvenvietės, veikia net 8 kolektyvai: Rusnės suaugusiųjų dramos mėgėjų kolektyvai "Potvynis" ir "Keltas", Juknaičių kaimo dramos mėgėjų kolektyvas, Rusnės vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas "Rusnietis", Juknaičių vyresniųjų žmonių šokių kolektyvas "Juknaičiai", folkloro ansamblis "Sklada", vokalinis moterų ansamblis "Luotužė" bei tremtinių ansamblis "Rusniškiai".

Kolektyvų veikloje iš viso dalyvauja net 71 žmogus. Kai kurie iš jų dalyvauja net kelių kolektyvų veikloje. Visi šie kolektyvai yra tikrai stiprūs ir įdomūs - "Juknaičių" kolektyvas praėjusiais metais tapo "Auksinės paukštės" laureatu, "Sklados" kolektyvas ypatingas tuo, kad jame dainuoja net trys kartos žmonių. Beje, visi kolektyvai, dalyvavę atrankoje į Lietuvos dainų šventę, ją sėkmingai perėjo ir dabar jau ruošiasi.

Architektūrinis paveldas

Rusnėje yra gausu savito ir autentiško architektūrinio paveldo. Išskirtiniai yra miestelio centre esantys mediniai namai. 1888 m. kilęs itin siprus potvynis sugriovė apie septyniasdešimt namų. Tada Rusnėje gyveno medienos pirklys Ernstas Ankeris, kuris pigiai pardavė medienos gyventojams - taip ir buvo pastatyti šie mediniai dviaukščiai namai. Savaime suprantama, dabar jie yra šiek tiek pakeisti pačių gyventojų. Tačiau dabar, kai yra daugiau galimybių ir informacijos, stengiamasi, kad jie būtų išsaugoti. Vienas pastatas vis dar yra neprivatizuotas, tad B.Servienė tikisi, kad pavyks įgyvendinti etnografinės kulinarinio paveldo kavinės idėją - lankytojai kavinėje galėtų paragauti tik šiam kraštui būdingų patiekalų ir gėrimų.

Savotiškai minėtas pirklys Ernstas Ankeris prisideda prie Rusnės kultūros bei istorijos ir dabar. Centro darbuotojų turimos žinios apie šios šeimos istoriją siekia net 1460 metus ir atskleidžia norvegiškas E.Ankerio šeimos kilmės šaknis. Šiuo metu jau yra užmegzti ryšiai su Norvegija. Belieka pasistengti, kad jie nenutrūktų ir taip išskirtinius architektūros pavyzdžius padėjusio sukurti žmogaus atminimas padės juos ir išsaugoti.

Savo architektūra ir istorija išsiskiria ir Skirvytės kaimas. Jame yra etnografinė žvejo sodyba - muziejus, kurią vien per praėjusius metus aplankė dvylika tūkstančių žmonių. B.Servienė pastebėjo, kad tikrai nedaug yra tokių privačių iniciatyvų, kurios taip sėkmingai įsitvirtintų. Neaplenkia šio kaimo ir "Salos etnokultūros ir informacijos centras" - dabar stengiamasi padėti sutvarkyti kapinaites, jas aptverti.

Šventės ir projektai

Atsiradus istorinės laivų flotilės idėjai, natūraliai kilo mintis tai plačiau pristatyti žmonėms bei kitaip populiarinti marinistinį krašto paveldą. Taip išsirutuliojo Laivininkų šventės idėja. Pirmą kartą ši šventė buvo surengta praėjusių metų rugpjūtį. Visas renginių ciklas, pavadintas "Keliai į Rusnę. Laivininkų šventė", vyko net kelias dienas: Žalgirių pelkininkų kaime suvaidintas spektaklis pagal H.Zudermano apysaką "Jonas ir Ertmė", į vandenį nuleista ungurinė burvaltė, Ervinas Prūsas iš karklo vytelių nupynė ilgiausią virvę (tai jau oficialiai u=registruotas rekordas), pasirodė daugybė kolektyvų.

Tačiau, kaip sako B.Servienė, kultūra - tai ne tik šventės ir renginiai. Taip pat yra rengiama daug projektų, organizuojami seminarai. Praėjusių metų birželio mėnesį centro darbuotojai kartu su Vokietijos gamtosaugininkais organizavo tarptautinį seminarą "Idėja ir priemonės ilgalaikiam turizmo plėtojimui Nemuno deltoje": jo metu buvo aptarta daugybė patrauklių projektų, pasiūlyta įdomių idėjų. Paruoštas nepaprastai idomus turistinis maršrutas "Potvynio kelias. Paukščių karalystėje". O kur dar sukaupti itin turtingi archyvai: medžiaga apie E.Ankerio ir Goberio šeimas, duomenys apie Rusnės pastatus - yra net juose gyvenusių žmonių sąrašai. Žinoma, negalima nepaminėti ir tarptautinių etnografinių edukacinių stovyklų jaunimui.

Ateities planai

Kūrybingiems centro darbuotojams netrūksta įdomių idėjų. Jau dabar yra suplanuota šių metų Laivininkų šventė, kurioje vyks improvizuotas laivų mūšis, bus vaidinama, bus suteikta galimybė susipažinti su Rusnės laivybos istorija, senaisiais amatais, svogūnų auginimo ir jų pynimo į kasas tradicijomis, bus žaidžiami tik Rusnės kraštui būdingi žaidimai bei daugybė kitų įdomių dalykų. Šiais metais etnografinėje žvejo sodyboje - muziejuje vyks ir klojimo teatro festivalis "Nendrynų raganėlė".

2008 metais sueis šimtas dvidešimt metų nuo 1888 metais įvykusio vieno didžiausių ir itin daug žalos pridariosio potvynio. Norint pažymėti šią datą planuojama suorganizuoti tarptautinį seminarą - parodą, kur būtų eksponuojamos pačios įvairiausios potvynio nuotraukos.

Jau planuojama kaip būtų galima įsteigti Rusnėje laivų ir žvejybinių valčių lauko ekspoziciją - savotišką muziejų po atviru dangumi. Dauguma savo laiką atitarnavusių laivų yra sudeginami ar kitaip suniokojami, vietoj to būtų galima juos eksponuoti, šalia pateikti informaciją. Apie tai jau buvo kalbėta su Žuvininkystės įmonių asociacijos "Lampetra" tarybos direktoriumi V.Domarku. Yra idėja šalia įkurti ir valčių gamybos aikštelę, kurioje lankytojai galėtų pamatyti, kaip gaminamos valtys. Tai būtų unikalus muziejus po atviru dangumi.

B.Servienė sakė, kad dar norėtų užsakyti tikslius Rusnės ankstyviausio paminėjimo datos istorinius tyrimus. Taip pat planuojama ir toliau rengti patrauklius maršrutus turistams. Ne veltui praėjusiais metais centras sulaukė svečių ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Slovakijos, Italijos, Norvegijos, Danijos ir Vokietijos. Kad turistams būtų patogu galvojama apie galimybę teikti informaciją ir savaitgaliais, kai iš tikrųjų daugiausia ir keliaujama. Viena galimybė - terminalai, iš kurių turistai galėtų atsispausdinti žemėlapius bei kitą naudingą informaciją.

Pabaigai

Kol sėdėjome ir kalbėjomės B.Servienei kilo dar viena mintis: senuosiuose mediniuose namuose gyvenantiems žmonėms būtų galima išsiųsti laiškus - sveikinimus, pasakojančius apie tai kokiame ypatingame name jie gyvena ir kviečiančius juos saugoti.

Taigi, idėjų ir minčių tikrai nepritrūks. Belieka palinkėti neprarasti to optimizmo, kurio kupina B.Servienė į klausimą "Ar tikrai pavyks viską įgyvendinti" atsakė - "Pavyks!".


Potvynio nuotrauka.


Meno saviveiklos puoselėtojos Trautės Bakutienės jubiliejinio gimtadienio akimirka


 Rusnės folkloro ansamblis "Sklada".
 


 B.Servienė su "Lietuvos ryto" redaktoriumi R.Valatka ant apsemto Rusnės kelio.

 


"Salos atnokultūros ir informacijos centro" darbuotojos (iš kairės): V.Dulskienė, Rusnės folkloro ansamblio "Sklada" V.Svitkinienė, dramos studijos mėgėjų kolektyvo "Keltas" režisierė v.Gajauskienė ir I.Jurgelienė.


2006 m. "Laivininkų šventės" metu E. Prūsas pynė ilgiausią virvę iš vytelių.

Visos nuotraukos iš "Salos etnokulturos ir inofrmacijos centro" archyvo.

 

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.