Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 rugpjūčio 28d. Nr. 16 (39)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
 

Enzys Jagomastas vėl tarp mūsų

 
 

 

 
 

Šeštadienį Lumpėnuose po daugelio metų vėl imta garsiau kalbėti apie vieną garsų to krašto sūnų, spaustuvininką Enzį Jagomastą. Jį ir jo darbus pagerbiant, prie Lumpėnų pagrindinės mokyklos atidengta atminimo lenta.

Negalima sakyti, kad apie jį prakalbėta tik dabar. Jis jau seniai buvo žinomas ir gerbiamas Lumpėnų pagrindinės mokyklos mokytojų. Daugiau kaip prieš 130 metų šis, vėliau garsiu spaustuvininku ir Mažosios Lietuvos kultūros veikėju tapęs žmogus, mokėsi Lumpėnų liaudies mokykloje septynerius metus. Juo domėjosi ir medžiagą apie jį rinko mokytoja Nijolė Kuršelienė. Tačiau rimčiau šiuo iškiliu iš Lumpėnų kilusiu žmogumi imta domėtis pieš metus. Tada keletas mokytojų su istoriku Robertu Maziliausku priešakyje nutarė surasti jo kapą Paneriuose, kur 1941 metais jis su visa savo šeima buvo nužudytas. 2006 metų pavasarį suorganizuota išvyka į šį memorialą, kur nacių laikais buvo nužudyta daugybė žmonių. Po ilgų paieškų pavyko E. Jagomasto ir jo šeimos kapus rasti, nors tada teko ir nemažai paklaidžioti.

Praėjusiais mokslo metais Lumpėnų pagrindinėje mokykloje veikė būrelis "Jagomastas ir Lumpėnai". Mokiniams, vadovaujant mokytojoms Laimai Žemgulienei ir Loretai Zinovjevienei, buvo įdomu pasigilinti į šių vietų praeitį ir pabandyti išsiaiškinti, kur daugiau kaip prieš šimtą metų buvusi Lumpėnų liaudies mokykla. Į šią veiklą įsijungė ne tik mokiniai ir mokytojai, bet ir pagalbon pasitelkti šios krašto žinovai Vytenis Almonaitis ir Domas Kaunas. Jie patarė, kad nemažai pagelbėti gali Nijolė Lietuvninkaitė, Kauno technikos ir Mokslo akademijos bibliotekų rankraščių skyriaus darbuotojos, Rima Cicėnienė ir Erika Kuliešienė. Taip užsimezgė glaudus ir nuoširdus bendradarbiavimas. Jo dėka mokykla gavo nemažai įvairios to meto medžiagos kopijų, įvairių nuotraukų. Visa tai šiandien sukaupta ir toliau renkama mokyklos muziejuje.

Šių metų pradžioje pavyko parengti ir laimėti projektą "Lietuvybės puoselėtojas Enzys Jagomastas". Į projekto įgyvendinimą įsijungė beveik visa mokykla, daug talkino Pagėgių biblioteka, kitos organizacijos. Įgyvendinant šį projektą, išleistas lankstinukas, kuriame primenama arba supažindinama su šios iškilios asmenybės gyvenimu ir veikla. E. Jagomasto gyvenimo Lumpėnuose atminimui, nutarta pakabinti atminimo lentą. Šeštadienį ji , dalyvaujant mokyklos mokiniams ir mokytojams, Pagėgių savivaldybės merui Kęstui Komskiui, svečiams iš Vilniaus, Klaipėdos ir Šilutės, buvo atidengta. atminimo lentoje sakoma, kad "Enzys Jagomastas 1870 - 1941. Žymus spaustuvininkas, kultūros veikėjas 1876 - 1883 metais mokėsi ir baigė Lumpėnų liaudies mokyklą". Atidengiant šį atminimo ženklą, apie E. Jagomasto veiklą ir svarbiausius darbus papasakojo Klaipėdos universiteto Istorijos instituto direktorė Silva Pocytė, apie jo atminimo įamžinimą Vilniuje, Aukštuosiuose Paneriuose - šio memorialo muziejininkas Algis Karosas.
Vienas iš projekto tikslų - mokyklai gauti teisę vadintis E.Jagomasto vardu. To palinkėjo ne tik tardamas sveikinimo padėkos žodį meras K.Komskis, bet ir kiti svečiai.


Pagėgių meras K.Komskis ir istorikė S.Pocytė
atidengė E.Jagomasto atminimo lentą.


Į atidarymo iškilmes atvažiavo nemažai svečių ir atėjo daug lumpėniškių.


Atminimo lenta šalia mokyklos iškabos visą laiką
primins apie garsųjį kraštietį.

 
 

 

 
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.