Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2007 lapkričio 6d. Nr. 21 (44)

 


Pradžia Kalbos kertelė Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  "Heidės" draugijos surengtame H.Zudermano minėjime - staigmena  
 
Į šiais metais vykusią iš mūsų krašto kilusio žinomo ir garsaus vokiečių rašytojo Hermano Zudermano (Hermann Sudermann) 150-tųjų gimimo metinių minėjimų pynę gražiai ir prasmingai įsiliejo ir Šilutės vokiečių bendrija "Heide", spalio 27 dieną surengusi šio rašytojo jubiliejinį minėjimą - seminarą.

Mintis prisiminti ir paminėti H.Zudermano atminimą kilo Aldonai Petrošienei, "Heidės" draugijos narei, kuri yra atsakinga už kultūrinius renginius. Tada, dar pavasarį, buvo parašytas projektas ir pasiųstas Vokietijos vidaus reikalų ministerijos koordinatorei Baltijos šalims Monikai Stoble Nikžentaitis, reziduojančiai Vilniuje. Projektas ir pasiūlymas buvo priimti labai palankiai, iš Vokietijos buvo gautas teigiamas atsakymas ir įgyvendinimui skirta finansinė parama. Vėliau įsijungė, projektą parėmė Vokietijos ambasada Vilniuje ir šios šalies institutas ryšiams su užsieniu IFA bei draugija GTZ.

Sumanymas, skirtas paminėti H.Zudermaną, susidėjo iš dviejų dalių: vasarą į Lietuvą atvyko Miuncheno liaudies teatro aktorius Tomas Kylau. Jis rugpjūčio pradžioje Nidoje, Tomo Mano kultūros centre, o kitą dieną Šilutėje, „Heidės“ namuose, skaitė ištraukas iš veikalo "Kelionė į Tilžę". O spalio 27 dieną įvyko antroji dalis - jubiliejinis H.Zudermano 150-ties sukakties minėjimas.

Dėl nepakankamo finansavimo nebuvo galimybės kai kuriems pranešėjams apmokėti kelionę į Lietuvą. Tačiau koks buvo rengėjų nustebimas, kai radusi galimybę ir lėšų atvyko viena iš labai lauktų H.Zudermano gyvenimą ir kūrybą žinančių tyrinėtojų - Jutta Noak, kurios pranešimas buvo labai įdomus bei nelauktas.

Minėjime buvo dar kartą susipažinta su pagrindiniais H.Zudermano gyvenimo ir kūrybos momentais bei etapais. Su jais supažindino Klaipėdos universiteto docentas Marijus Šidlauskas, perskaitęs pranešimą "H.Zudermanas ir jo kūryba". Viešnia iš Vokietijos Irenė Blankenheim supažindino su požiūriu į H.Zudermaną šiandien. Įdomų ir su mūsų miestu glaudžiai susijusį pranešimą tema "H.Zudermanas ir H.Šojus" perskaitė Šilutės to paties vardo klubo narys Anatolijus Žibaitis. A.Petrošienė supažindino su šio rašytojo pėdsakais Lietuvoje ir Vokietijoje. O po pietų laukė siurprizas - Jutta Noak savo pranešimu supažindino su iki šiol mažai žinoma H.Zudermano gyvenimo puse. Ji skaitė ir komentavo šio rašytojo laiškus žmonai Klarai Laukner, H.Šojui ir kitiems. Pasisakymas visus labai sužavėjo, nes pirmą kartą visi susirinkę pamatė iki šiol mažai žinomą rašytojo išorinį ir vidinį pasaulį. Šis pranešimas tapo savotiška sensacija.

Be pranešimų visi šio minėjimo dalyviai vyko į H.Zudermano tėvų namus Macikuose, kur šiuo metu veikia jo vardu pavadintas muziejus. Vėliau visi nuvažiavo ir į Žalgirių kaimą, kur kadais H.Zudermanas rado ne vieną savo kūrybos veikėją.

Pavakare įvyko Rusnės dramos mėgėjų kolektyvo "Keltas" vaidinimo "Kelionė į Tilžę" peržiūra.

Po šio minėjimo kilo mintis pabandyti parengti projektą ir atskiru leidiniu išleisti H.Zudermano laiškus. Juose ne vienas H. Zudermaną pamatytų kiek kitokioje šviesoje.
S.S.
 
     
     Atgal...  

                                                                                                            "Šilainės sodas"  ©  2007 m.