Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 kovo 28d. Nr. 7 (55)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Padėkos saviveiklininkams šventė Bikavėnuose  
 
Saulius SODONIS

Turintys senas saviveiklos tradicijas Bikavėnų "Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro" darbuotojai surengė šventę Vainuto seniūnijos saviveiklininkams. Pirmą kartą muzikai ir dainai bei kitiems meniniams dalykams laisvalaikį skiriantys saviveiklininkai koncertavo ir džiaugėsi patys vieni kitais. Tai buvo Padėkos vakaras šiems žmonėms.

Tokia šventė Bikavėnuose vyko kovo 29 dieną. Čia pasirodė ne tik vietos saviveiklininkai, bet ir dalyvavo ukrainiečių liaudies dainų kolektyvas "Prosvyt". Šis
kolektyvas atvyko iš Klaipėdos, kur čia gyvenantys ukrainiečiai, nenorėdami užmiršti senųjų tradicijų, susibūrė į šį kolektyvą.

Naudodamasi šia gražia proga centro vadovė Marytė Matevičienė pristatė praėjusių metų veiklą. O jos - ne taip jau mažai. Ne vienas kolektyvas, daugybė įvairiausių
renginių ne tik čia, Bikavėnuose, bet ir kituose Vainuto seniūnijos kaimuose bei Katyčių seniūnijoje, kurią šis kultūros centras remia. Ši veikla neliko nepastebėta ir
pelnytas Geriausio respublikoje kaimo kultūros centro apdovanojimas. Tai vienas prestižiškiausių respublikinių įvertinimų ir apdovanojimų. Šio centro veikla džiaugėsi
ir Vainuto seniūnas Vitalijus Mockus. Nors ši kultūros įstaiga įsikūrusi ir ne centrinėje seniūnijos gyvenvietėje, tačiau dėl labai aktyvios veiklos tai beveik nejuntama.
Jis taip pat dėkojo saviveiklininkams, džiaugėsi naujai susibūrusiu dramos būreliu Vainute, moterų ansambliu Bikavėnuose. Šios įstaigos veikla pasidžiaugė ir Šilutės
rajono tarybos narys, Vainuto bendruomenės pirmininkas Vytautas Laurinaitis.

Šioje šventėje ne tik buvo kalbama ir linksminamasi, bet buvo gražiai padėkota vienam iš ilgiausiai saviveikloje dalyvaujančiam Stanislovui Gečui. Jis buvo
pasveikintas ne tik gražaus 70-ties metų jubiliejaus proga, bet ir 50-mečio proga, kai - bandonija groja ir dalyvauja įvairiuose kolektyvuose. Jį sveikino bei įteikė
Šilutės rajono vadovų pasirašytą padėkos raštą į šventę atvykusi Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė. Ji taip pat linkėjo sėkmės ir saviveiklininkams bei jų
vadovams.

Buvo perskaitytas iš Vilniuje esančios Airijos ambasados gautas padėkos raštas. Jį pasirašė ir labai džiaugėsi Bikavėnų folkloro ansambliu "Bikavėlė" Airijos
ambasadorius Donal Denham. Šis kolektyvas dalyvavo Vilniaus rotušėje šios ambasados surengtame Šv.Patriko dienos minėjime, kur pasirodymas sužavėjo visus
šventės dalyvius.

Kitą, kovo 30 dieną, "Senųjų kaimo tradicijų kultūros centras" surengė Atvelykio šventę Gorainių bendruomenei. Gausus būrys gorainiškių žaidė žaidimus, dainavo
dainas, šoko ratelius, rideno margučius kartu su jaunimo folkloro ansambliu "Bikavėlė". Gražiausią margutį į šventę atsinešė Edmas Jankauskas. Visi dalyviai gavo
dovanų, kurias skyrė švedų labdaros organizacija "Tikėjimas, Viltis, Meilė". Susirinkusiems koncertavo Gardamo kaimo kapela "Linksmuoliai".


Bikavėnų šventės dalyviai.


Folkloro ansamblis "Bikavėlė" kartu šoko su Airijos šokių kolektyvu Vilniaus rotušėje.
 

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.