Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 birželio 10d. Nr. 11 (59)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Giesmių šventė Lietuvoje seniausioje liuteroniškoje bažnyčioje  
 


Edvardas LUKOŠIUS

Šeštadienį Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS), kartu su Rusnės evangelikų liuteronų parapija, surengė "Giesmių šventę - 2008", kurioje dalyvavo Lietuvos evangeliškų bažnyčių chorai, vokaliniai ansambliai bei orkestrai.

Rusnės bažnyčia šiandien yra seniausia liuteroniška bažnyčia Lietuvoje. Pirmoji rašytinė žinia apie šią bažnyčią žinoma iš 1544 m. Prūsijos kunigaikščio Albrechto rašto apie pamaldas lietuvių ir vokiečių kalbomis.

Po Melno taikos vokiečių ordinui priklausė Rusnės apylinkės. Vėjarodė ant bažnyčios bokšto liudija pirmuosius jos statybos metus – 1419-uosius. Iki 1541 m. bažnyčia priklausė katalikų parapijai ir tik vėliau, įsigalėjus reformacijai, visi gyventojai turėjo pripažinti Liuterio mokymą. 1583 m. prie bažnyčios veikė parapijos mokykla, viena iš pirmųjų Klaipėdos krašte. Bažnyčią, pastatytą XVIII a., niokojo 3 gaisrai (1739, 1774, 1789 m.). Naujoji bažnyčia buvo sumūryta iš plytų, pašventinta 1809 m.

Sovietmečiu ilgą laiką bažnyčia buvo uždaryta, gausus jos turtas sunaikintas, pats pastatas atiduotas Rusnės pagalbinei internatinei mokyklai. Čia buvo mokyklos sporto salė, katilinė. 1991 m. ši bažnyčia pradėta tvarkyti, pamaldas atnaujino diakonas G.Pareigis.

Šiuo metu Rusnės evangelikų liuteronų parapiją aptarnauja kunigas Jonas Liorančas, kurio iniciatyva ir pasiūlymu surengta "Giesmių šventė - 2008". Renginio dalyviai, pasistiprinę VSAT Pagėgių rinktinės Vileikių užkardos virtuvėje ir aidint pučiamųjų instrumentų orkestro muzikai, išsirikiavę šventine eisena nuo buvusios autobusų stotelės prie Rusnės specialiosios mokyklos, atžygiavo į bažnyčią.

Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos evangelikų liuteronų bažnyčios vyskupas Mindaugas Sabutis, Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčios parapijos klebonas J.Liorančas, Lietuvos evangelikų reformatų generalinis superintendentas kunigas Rimas Mikalauskas, Rusnės seniūnas Voitechas Deniušas.

Giesmių šventėje skambėjo Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos pučiamųjų instrumentų orkestro (vadovė Irena Tumelionytė), Klaipėdos vokiečių bendrijos choro (vad. Aistė Strakšienė), Plikių-Dovilų liuteronų parapijų pučiamųjų instrumentų orkestro (vad. kun. Liudvikas Fetingis), Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios choro (vad. Asta Saldukienė), Plikių-Dovilų evangelikų liuteronų parapijų choro "Berželis" (vad. kun. L.Fetingis), solisto Vytauto Bytauto, Vilniaus evangelikų reformatų parapijos choro "Giesmė" (vad. Janina Pamarnackienė), Žemaičių Naumiesčio evangelikų liuteronų bažnyčios moterų ir merginų vakalinio ansamblio (vad. Birutė Vitonienė ir Lina Liakšienė), Šilutės ir Žemaičių evangelikų liuteronų parapijų jungtinio choro (vad.Valterisa Matulis), Šilutės evangelikų liuteronų parapijos jaunimo kamerinio ansamblio (vad. Edita Vaškaitytė), Klaipėdos evangelikų liuteronų parapijos mišraus choro (vad. Irena Tumelionytė), Tauragės Martyno Mažvydo bažnyčios evangelikų liuteronų parapijos mišraus choro (vad. Tatjana Kalvanienė), LEBMS kamerinio choro "Cantate Domino" iš Klaipėdos (vad. Laura Matuzaitė), Kauno evangelikų liuteronų Šv. Trejybės bažnyčios choro, Marijampolės evangelikų liuteronų parapijos choro (vad. Frida Lokomina) giesmės bei muzika.

Pirmoji giesmių šventė buvo surengta Biržuose 1935 metais. 1938 metais rugsėjo 17 dieną, šventinant Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčios bokštą, įvyko antroji giesmių šventė. Joje dalyvavo 20 evangelikų bažnytinių chorų.
1988 metais įvyko pirmoji giesmių šventė po karo, lygiai po 50-ies metų - taip pat Tauragės evangelikų liuteronų bažnyčioje. 1994 m. rugsėjo 13 d., norint atgaivinti giesmių šventės tradicijas, Plikiuose vėl buvo surengta giesmių šventė - pirmojo giedojimo seminaro Nidoje baigiamasis koncertas, kurį organizavo kantorius iš Vokietijos F.Gutowski.

Nuo 1996 metų giesmių šventės vyksta kasmet įvairiose bažnyčiose, jas organizuoja Lietuvos evangeliškos bažnytinės muzikos sandrauga (LEBMS). Tokia giesmių šventė Rusnės evangelikų liuteronų bažnyčioje vyko 1999 m., o 2001-aisiais - Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčioje. 2006 metais, minint Šilutės miesto 495-erių metų sukaktį bei 80-ies metų sukaktį nuo dabartinės Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios statybų pradžios, surengta dar kartą.

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.