Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 birželio 10d. Nr. 11 (59)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

     
  Gražus miestas - be garbingų piliečių  
 

 
Jau trečią dešimtmetį šilutiškiai paskutinįjį gegužės savaitgalį kartu švenčia savo gimtosios ŠILOKARČEMOS - ŠILUTĖS gimtadienį. Gimtadieniai būna itin šventiški: koncertai, pramogos vaikams, parodos, kultūros renginiai ir vidurnaktį nugriaudžiantys fejerverkai. Su kiekvienais metais vis priartėjama prie garbingos sukakties - 500-ojo miesto gimtadienio. Senas, turintis savitą kultūrą ir paveldą miestelis gražus ir savo žmonėmis, jų darbais ir pasiekimais. Tik štai, garbingais piliečiais Šilutė nėra įžymi. Ar tikrai tokių žmonių miestas neužaugino, kuriais galėtų didžiuotis?

Jau ne vienai rajono valdžios žmonių kartai garbės piliečių rinkimas - nepatogi tema. Šilutės miesto garbės piliečius paskutinį kartą bandyta išrinkti prieš trejus metus - 2005 m., kai rajono savivaldybei vadovavo Arvydas Jakas. Paskelbti Šilutės miesto garbės piliečiais visuomenė siūlė pedagogę Romualdą Dobranskienę, istoriką Albiną Endziną ir aviatorių Vladą Kensgailą. "Koją pakišo" nesugėbėjimas pasidalinti garbe, nes kliudo suvokimas, kad miestą puošia ne meras. Prieš miesto šventę vykusiame Tarybos posėdyje, tuometinis meras klausimą dėl garbės piliečio vardo suteikimo ėmė ir išbraukė kaip neišdiskutuotą, o Taryba kadenciją taip ir baigė daugiau nediskutavusi šia tema. Garbės piliečių skyrimo klausimas - vis dar neįkandama užduotis ir dabartinei Tarybai bei valdžiai. Jau tuomet drįsome teigti, kad garbingų piliečių yra, bet nėra garbingų politikų. Tur būt jų, besivaržančių dėl garbės, šiuo klausimu nuomonės klausyti reikėtų kuo mažiau. Tikėkimės, kad Šilutės garbės piliečių skelbimo iniciatyvos imsis visuomeninės organizacijos, draugijos, klubai. Šilutėje gimę, gyvenantys ar gyvenę žmonės bus įvertinti ne tik už paskutiniųjų metų nuopelnus, kaip numato "Sidabrinės nendrės" apdovanojimo nuostatai, bet ir už tai, kad dėl jų nudirbtų darbų, kūrybos ar kitos veiklos norėsime į juos lygiuotis ir didžiuotis, nes likimas lėmė gyvent kartu - Šilutėje.

Pirmą kartą Šilutės miesto garbės piliečiu 1991 metais išrinktas Jurgis Plonaitis, paskutinį kartą 1999 metais Šilutės garbės miesto piliečiu paskelbtas - Jonas Jonaitis. Taigi jau praėjo dešimt metų.

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.