Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 liepos 22d. Nr. 14 (62)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
  Yra šalis  
 
Ieva SIMONAITYTĖ

Yra šalis, kur smiltis lekia
pučiant smarkiam rytvėjui.
Pušys eglės ūžia, šneka
ryte ligi vakarui.

Šalis, kur šilai žydėjo
ir ganyklos jų tarpe.
Čia bandelė bėginėja,
ilsisi eglių pavėsy.

Ta šalis – mano gimtinė,
čia aš šviesą pamačiau.
Tą vaizdelį neš krūtinė,
kai užaugant jį pamačiau.

Toj šalelėj noriu būti,
o ir būsiu visados.
O ir nereikia man žūti
toj šalelėj Lietuvos.

Smiltį, žydintį šilelį
myliu myliu širdingiau.
Eglę, ūžiančią pušelę –
miel ją pasakų klausau.

Nuo praeities jos man šneka,
kart liūdnai, tai vėl linksmai.
Širdis man džiaugsmingai plaka;
atmintin deduos vis tai.

Saulė teka šioj šalelėj,
auksina kas rytmetyj.
Žadin viltį jį širdelėj,
jei kas nusimin savyj.

Šalį tą širdingai myliu
dėl jos eglių ir pušų,
dėl smiltelių ir šilelių,
dėl mielųjų lietuvių.
 
 

 

 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.