Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 liepos 22d. Nr. 14 (62)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
  Įsibėgėja Mažosios Lietuvos enciklopedijos ketvirtas tomas  
 
Neseniai Šilutės rajone lankėsi Mažosios Lietuvos enciklopedijos (MLE) rengėjų grupė, kuriai vadovavo vyriausiasis redaktorius, Vydūno draugijos pirmininkas doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius. Jis atsakė į "Šilainės sodo" redaktoriaus Sauliaus Sodonio klausimus.

Daugiau kaip prieš metus pasirodė trečiasis MLE tomas. Prisimename gražias jo sutiktuves Pagėgiuose, o šį pavasarį jos įvyko ir Šilutėje.Nekantriai laukiame ketvirtojo tomo. Kaip sekasi jį rengti? Ar šis jūsų grupės apsilankymas mūsų kraštuose susijęs su MLE rengimu?

Dirbame pakankamai įtemptai. Į Čikagą Mažosios Lietuvos fondo tarybai, kuri iš dalies finansuoja projektą, išsiųstas kontrolinis maketas su St-Sž raidžių straipsniais. Su rengiamo tomo raidėmis susiję daugelis Pamario krašto objektų ir asmenybių, todėl mūsų vizitas išties dalykinis.

Šilutėje tiksliname kai kuriuos „Š“ raidės straipsnius, kuriuos liepos viduryje išsiuntinėjame Redakcinės kolegijos nariams ir talkininkams. Rugsėjo mėnesį norėtume parengti „Th-Te“ raidžių straipsnių skiltis. Konsultacijos su čia gyvenančiais krašto žinovais mums labai pravertė, parsivežame naujos informacijos, užmezgėme kontaktus su naujais talkininkais.

Kokios šių jūsų darbų apimtys? Kiek MLE puslapių jau parengta ir kiek dar liko?

"S" raidės straipsniai užėmė 152 puslapius, "R" -143. Tačiau šios apimtys dar negalutinės, nes maketas nuolat kinta, taisomas atsižvelgiant į gautas pastabas.

Šiemet tikimės sumaketuoti apie 400 puslapių. Maždaug tiek pat liktų kitiems metams. Ketvirtas - baigiamasis tomas. Bus papildymų, pastebėtų klaidų atitaisymų.

Etatinių redaktorių dirba nedidelė grupė, jei tilpote į mikroautobusą. Kaip verčiatės? Kokius autorius, konsultantus galėtumėte paminėti?

MLE talkininkų (autorių, konsultantų ) turime daug. Tai kvalifikuoti daugelio sričių specialistai. Neįmanoma visų jų išvardinti, didžiulis jų sąrašas pateikiamas kiekviename tome. Paminėsiu tik aktyviausius talkininkus iš šio krašto. Šilutėje mus konsultuoja muziejaus direktorė Roza Šikšnienė, daug prisideda Darius Barasa. Ne viską žinojau apie Vydūną, ką papasakojo Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė.

Mes taip pat labai vertiname šilutiškių dr. Vlado Pupšio, Algirdo Červinsko, Juliaus Balčiausko indėlį į MLE - jie ne tik rašo straipsnius, pateikia daug iliustracijų, bet ir duoda daug vertingų pastabų. Ypač daug jų gauname iš Vokietijoje gyvenančio Gerhardo Lepos, kuris yra kilęs iš Pagėgių apylinkių.

MLE konsultuoja didelis krašto istorijos ir kultūros žinovas prof. Domas Kaunas, mūsų aktyvūs bendradarbiai yra lietuvininkai dr. Silva Pocytė (MLE redkolegijos pirmininkė), Vytautas Gocentas (MLE redkolegijos sekretorius), kiti Mažosios Lietuvos tyrėjai ir žinovai - akad. Zigmas Zinkevičius, dr.Algirdas Matulevičius, Vytautas Kaltenis (jam tenka didžiausioji organizacinio krūvio dalis), Martynas Tydeks ir Artūras Hermanas iš Vokietijos, Manfredas Kleinas iš Austrijos ir kt.

Ką įdomaus rasime MLE IV tome?

Įdomi yra visa MLE pateikta medžiaga, ir kiekvienas skaitytojas gali rasti sau aktualių dalykų. Pamario krašto žmonėms turėtų būti ypač įdomios tokios temos: Rambynas, Ramuva, Rusnė, Sabutis (vyskupas), Simonaitytė, Simonaitis, Šilutė, Šojus, Vydūnas ir kt. Žemaičių Naumiestis už Mažosios Lietuvos ribų, bet jis, kaip ir Sudargas, yra Paprūsėje ir atspindi mažlietuvių evangelikų liuteronų kultūrą, iš jo kilęs MLE redakcinės kolegijos narys Algirdas Žemaitaitis. Beje, iš Traksėdžių kilęs Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininkas Vilius Algirdas Trumpjonas. Pristatysime kitą žinomą išeivijos mažlietuvių veikėją inž. Gytį Martyną Šerną, Šilutėje po karo gyvenusią žinomo bankininko Martyno Toleikio šeimą. Visa tai bus ketvirtajame tome, kuris Pamario gyventojams turėtų būti ypač įdomus ir aktualus.


Birutės Servienės nuotraukoje iš kairės MLE rengėjai: Virginija Budrikienė, Aliutė Zimanienė, Vytautas Kaltenis, Nijolė Dzindziliauskienė, Rusnės etnografinės sodybos - muziejaus šeimininkas Kazimieras Banys, dr. Algirdas Matulevičius, Sigitas Tutlys, Danutė Valentukevičienė ir doc. dr. Vaclovas Bagdonavičius.
 
     
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.