Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 rugsėjo 23d. Nr. 18 (66)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
  Kintų bažnyčios jubiliejus  
 
Saulius SODONIS

Kintuose savaitgalį buvo paminėtas dar vienas senosios bažnyčios jubiliejus. Kaip buvo užrašyta kvietime ir skelbimuose, minimas Kintų bažnyčios 100 metų jubiliejus. Vėliau kiek patikslinta, kad minimas prie pagrindinės senosios Kintų bažnyčios 1908 metais pastatytų Parapijos namų jubiliejus. Šiose iškilmėse dalyvavo keturi kunigai bei evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis. Po iškilmingų pamaldų visi vyko į Minijos (Mingės) kaimą, kur buvo pašventinti atstatyti senųjų šio kaimo kapinių vartai.

Šis pastatas seniesiems gyventojams bažnyčia tapo 1950 metais, kai pagrindiniai maldos namai buvo atimti iš tikinčiųjų ir paversti sandėliu. Buvo ketinta ir šį pastatą atimti, tačiau nors ir nelabai gausios, bet aktyvios bendruomenės bei jos pirmininko Viliaus Brizgio pastangomis pavyko šį pastatą išlaikyti bendruomenei. Labai nedidukė, tačiau nepaprastai jauki bažnytėlė tapo puikiu prieglobsčiu susitikti ir pabendrauti labai negausiam senųjų gyventojų būreliui. Rūpestingai prižiūrimas šis pastatas sulaukė šimtmečio jubiliejaus.

Šventę pradėjo iš Šilutės atvykęs vokiečių draugijos "Heide" choras bei šokėjai. Pradžioje jie surengė nedidelį pasirodymą prieš pamaldas susirinkusiems kintiškiams ir svečiams, vėliau choras, vadovaujamas Valterio Matulio, giedojo iškilmingose pamaldose.

Į šventę atvyko Evangelikų liuteronų vyskupas Mindaugas Sabutis iš Vilniaus, kunigai Ridas Tamulis iš Šilalės, Liudas Fetingis iš Klaipėdos, diakonas Juozas Mišeikis iš Tauragės. Kartu su savo parapijiečiais buvo ir nuo 2002 metų Kintų evangelikų bažnyčios kunigas Mindaugas Žilinskis.

Kiek neįprastose katalikams pamaldose buvo giedamos šventos giesmės. Nežinantiesiems jų prieš pamaldas buvo išdalinti tekstai su maldomis bei trumpa Kintų parapijos ir bažnyčios istorija. Pamaldų metu buvo pasveikinta trisdešimt metų bažnyčiai padedanti bei ją tvarkanti Erika Rudmokienė. Jai buvo padėkota bei įteikta nedidelė dovanėlė.

Po iškilmingų pamaldų visi buvo pakviesti vykti į Minijos (Mingės) kaimą, kur buvo pašventinti atstatyti senųjų kapinių vartai. Iniciatyvos ėmėsi jau keletą metų čia kaimo sodybą turintis Žygimantas Šarakauskas. 2000 m. iš Minijos upės ištraukti buvę senieji varteliai pasufleravo mintį, kad reikėtų kaip nors pagerbti gerokai apleistą šio kaimo Amžinojo poilsio vietą. Vietos bendruomenės padedamas jis ėmėsi šią mintį įgyvendinti. Jam padėjo Šilutės urėdija, skyrusi medieną, bei Kauno restauratoriai, kurie ir pagamino simbolinius vartus. Vyskupas M.Sabutis pašventino šiuos vartus. Po to visi apžiūrėjo šias kapines.

Vėliau susirinkusieji buvo pakviesti į Ž.Šakarausko ir jo žmonos Ingos tvarkomą sodybą, kuri įsikūrusi buvusioje Mingės kaimo mokykloje. Čia kaimyninę parapiją pasveikino Šilutės bažnyčios bendruomenė. Senoji Mingės gyventoja Irma Šukienė padovanojo bažnyčiai įrėmintą vinjetę, kurioje senosios didžiosios Kintų bažnyčios nuotrauka, jos altorius bei tuo metu kunigavusio kunigo atvaizdas. Savo atsiminimais apie šią mokyklą pasidalino Erna Dreyszas, kuri šioje mokykloje mokėsi.

 
     
  Daugiau šventės nuotraukų rasite čia: http://picasaweb.google.com/silainessodas
 
 
     Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.