Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 lapkričio 25d. Nr. 22 (70)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Švėkšnos klebonui P.Stukui - aukštas darbų įvertinimas
 
Saulius SODONIS

Praėjusį šeštadienį buvo didžiulė šventė Švėkšnos bei aplinkinių parapijų žmonėms. Šios bažnyčios ilgametis klebonui Petrui Stukui Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI dekretu buvo suteiktas vienas aukščiausių bažnytinių garbės Prelato vardas. Tai antras šios bažnyčios kunigas, kuriam suteiktas toks aukštas titulas. Prieš daugelį metų toks titulas buvo suteiktas čia klebonavusiam Juliui Maciejauskui.

               
                           Švėkšnos klebonas P.Stukas - garbės prelatas.

Labai gražų šeštadienį, žemei nuklojus pirmajam šių metų sniegui, į Švėkšnos bažnyčią skubėjo žmonės. Jie norėjo pamatyti iškilmingą momentą, kai garbės kanauninkui, Švėkšnos klebonui Petrui Stukui bus įteiktas Jo Šventenybės Popiežiaus Benedikto XVI dekretas, kuriuo mylimam kunigui suteikiamas garbės prelato vardas.

Šventos ir iškilmingos Mišios, į kurias atvyko Telšių vyskupas Jonas Boruta, aplinkinių parapijų kunigai, kunigo giminės ir draugai, pažįstami, prasidėjo eisena iš buvusios špitolės, kurioje ilgą laiką buvo Švėkšnos seniūnija. Eisenos gale ėjo Telšių vyskupas Jonas Boruta, kuris visus susirinkusiuosius laimino.

Pačios šv. Mišios prasidėjo iškilmingu Popiežiaus dekreto perdavimu. Tai įspūdingas lotynų kalba parašytas ir Popiežiaus Benedikto XVI ranka pasirašytas dokumentas, kuriuo ir suteikiamas šis aukštas prelato vardas. Vėliau, baigiantis pamaldoms, Telšių vyskupas Jonas Boruta paaiškino susirinkusiesiems, už ką ir kaip buvo suteiktas šis vardas. Bažnytinė bendruomenė žinojo Švėkšnos klebono P.Stuko nuopelnus skleidžiant Dievo žodį, rūpinantis bažnyčia ir jos statiniais, tačiau daugiausia prie vardo suteikimo prisidėjo prieš trejetą metų, minit Švėkšnos bažnyčios 100-etį, surengtas Telšių vyskupijos Eucharistinis kongresas. Didelį įspūdį jis padarė visiems jame dalyvavusiesiems, tačiau ypatingai susižavėjo Apaštalinis nuncijus J.E. arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbriggenas. Kulminacija buvo tada, kai pliaupiant lietui besimeldžianti minia kartu giedojo šv. giesmes. Tai buvo nepaprastai iškilmingas momentas. Kai Telšių vyskupas Jonas Boruta pasiūlė suteikti P.Stukui žemesnį monsinjoro vardą, nuncijus P.S.Zurbriggenas pasiūlė peršokant šį vardą iš karto klebonui skirti aukštesnį garbės prelato vardą. Griežtai laikantis bažnytinių taisyklių šie vardai suteikiami tik praėjus dešimčiai metų. Taip Apaštalinis nuncijus P.S.Zurbriggenas įvertino Švėkšnos klebono veiklą. Vėliau kalbėdamas ir dėkodamas visiems parapijiečiams Švėkšnos garbės prelatas P.Stukas sakė, kad iš esmės tai yra ir visos Švėkšnos bendruomenės įvertinimas.

Pasibaigus šv. Mišioms, kleboną, garbės kanauninką sveikino Seimo narys Zigmantas Balčytis, seniūnas Alfonsas Šeputis, bažnyčios komiteto žmonės, neįgaliųjų atstovai. Švėkšnos jaunimas parengė labai šiltą montažą.


Iškilmėse dalyvavę dvasininkai nusifotografavo kartu su garbės prelatu P.Stuku.

                 

 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.