Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2008 gruodžio9d. Nr. 23 (71)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Lietuvybės išsaugojimas Tilžės akto šviesoje
 
Svetlana JAŠINSKIENĖ

Taip vadinosi konferencija, kuri lapkričio 29-30 dienomis vyko Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijoje. Ji buvo skirta Tilžės akto 90-mečiui paminėti. Konferenciją surengė Karaliaučiaus lietuvių bendruomenė, talkino Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija bei Pagėgių savivaldybės kultūros centras.

Neatsitiktinai Karaliaučiaus krašto lietuvių bendruomenių meno mėgėjų kolektyvai suvažiavo į Pagėgius. Šiame krašte šiais metais paminėti garbingi Vydūno 140-asis, M.Jankaus 150-asis gimimo jubiliejai. Taip pat buvo pagerbta tautosakininko Viliaus Kalvaičio 160-ties gimimo metinių sukaktis.

Konferencija prasidėjo Lietuvos nacionalinės televizijos archyvų kronika, kuri visus sugrąžino į prieš 20 metų vykusius įvykius. Juose buvo pasakojama apie lietuvių judėjimo pradžią Karaliaučiaus krašte.

Konferencijos dalyvius sveikino Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis. Sigitas Šamborskis konferencijos dalyviams perskaitė Tautinių Mažumų ir išeivijos Departamento generalinio direktoriaus Antano Petrausko sveikinimą.

Sveikinimo žodį tarė mažosios Lietuvos etninės kultūros specialistė Regina Jokūbaitytė. Irena Šapalienė, Pagėgių pradinės mokyklos direktorė, misionierė, 13 metų važinėjusi į Karaliaučiaus kraštą, į Ragainės mokyklą mokyti vaikus lietuvių kalbos, dalinosi įspūdžiais apie šio darbo svarbą, pedagogų padarytą pažangą ir indėlį puoselėjant lietuvybę Karaliaučiaus krašte.

Mokslų daktaras Algirdas Matulevičius su didele nostalgija prisiminė savo studijavimo metus, kuomet jis, būdamas 19 metų, ėmėsi tirti Martyno Jankaus archyvą.

A.Matulevičiaus pranešime buvo išsamiai pristatytas Lietuvių atsiskyrimo nuo Vokietijos imperijos bei nuo Prūsijos karalystės ištakos. Pranešėjas pateikė istorikų nuomones apie tai, kas trukdė mažlietuviams ir didlietuviams susivienyti iki Didžiojo karo (1914-1918 m.). Trečioji pranešimo tema - geopolitinės padėties po Didžiojo karo pasikeitimai Europoje, Naujų valstybių kūrimasis. Cituodamas 1918 metų 100 000 egzempliorių vokiečių bei lietuvių kalbomis, išleistą Pašaukimą lietuvininkas, istorikas priminė, kaip susidarė Mažosios Lietuvos tautinė taryba - Lietuvininkų legitiminė valdžia.

Mokslų daktaras Vacys Bagdonavičius skaitė pranešimą "Martyno Jankaus ir Vydūno kultūrinis bendradarbiavimas". Pasak pranešėjo, M.Jankus ir Vydūnas - tai iškiliausios figūros XIX a. pabaigoje, XX a. pirmosios pusės Mažosios Lietuvos tautiniame sąjūdyje. Apžvelgdamas šių M.Jankaus bei Vydūno bendrumus bei skirtumus, V.Bagdonavičius minėjo, kad šiandien kultūrinėje veiksmų panoramoje šių asmenybių veikla aiškiau suvokiama negu tada, kai jie veikė drauge su nemažu būriu bendražygių bei bendraminčių.

Uljanovo, buvusio Kraupiškio vidurinės mokyklos lietuvių kalbos mokytoja Emilija Algaudė Bukontienė, lietuvių bendrijos Karaliaučiuje metraštininkė, pristatė Mažosios Lietuvos kultūros veikėjo, lietuvių tautosakos rinkėjo, leidėjo leksikografo, spaudos darbuotojo Viliaus Kalvaičio veiklą. Jis savo veiklą skyrė gimtojo krašto labui, tyrinėdamas, užrašydamas, rinkdamas bei spausdindamas Mažosios Lietuvos tautosaką. Per 6 metus V.Kalvaitis, atlikdamas 25 žygius, išvaikščiojo 90 parapijų, t. y. visą Mažąją Lietuvą. Rinko senus dokumentus, užrašė lietuvių vardus, pavardes, vietovių, kaimų, upių, pavadinimus, grožinę literatūrą. Ir išleido atskiru leidiniu.

Viešosios įstaigos Karaliaučiaus lietuvių bendruomenės pirmininkas S.Šamborskis pranešimą pradėjo pristatydamas Eduardo Gizevijaus, pirmojo lietuvių etnografinės ikonografijos kūrėjo veiklą. Šiais metais minime E.Gizevijaus 210-ąsias gimimo metines.

S.Šamborskis pristatė ir lietuvių bendruomenės 20-ties metų veiklą Karaliaučiaus krašte. Taip pat jis įteikė daugybę padėkos raštų veikliems Karaliaučius srities miestų bei gyvenviečių lietuvių bendruomenių veikėjams, be kurių pagalbos būtų itin sunki veikla kitapus sienos.

Konferenciją pabaigė dvi valandas trukęs koncertas, skirtas Karaliaučiaus srities Lietuvių bendruomenės veiklai paminėti.

       
 Apie M.Jankaus ir Vydūno bendradarbiavimą bei veiklą to meto Tilžėje pranešimą skaitė 
 Vacys Bagdonavičius.
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2008 m.