Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 kovo 10d. Nr. 5 (77)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

Lietuva - gintaro, poezijos ir enciklopedijų kraštas

 

 

Saulius SODONIS

 

Taip sakė Šilutėje, išvažiuojamajame Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos posėdyje sekretorius Vytautas Gocentas kalbėdamas apie lietuvių pomėgį enciklopediniams leidiniams. Čia vyko ketvirto tomo aptarimas bei gairių ateičiai numatymas. Vieta šiam posėdžiui pasirinkta buvo neatsitiktinai – šiame tome bus plačiai pristatyta Šilutė ir visa, kas su ja susiję. 

 

Posėdyje dalyvavo dauguma Mažosios Lietuvos enciklopedijos redakcinės kolegijos narių. Šio leidinio straipsnių rengimas, redagavimas vyksta laisvu nuo pagrindinių darbų laiku. Todėl susirinkti ir pasitarti yra būtina, juo labiau, kad nemažai enciklopedijos redkolegijos narių gyvena ir dirba skirtinguose miestuose. Kaip tik toks pasitarimas ir įvyko Šilutėje.

 

Posėdį vedusi šios kolegijos narė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė Silva Pocytė perskaitė Mažosios Lietuvos fondo tarybos pirmininko Viliaus Trumpjono laišką, kuriame pastarasis pasidžiaugė, kad po įvairių pakilimų ir nuosmukių pagaliau darbas vėl įsibėgėja ir lietuvininkai tėvynėje bei išeivijoje pagaliau sulauks pagrindinio savo metraščio. Laiške apgailestaujama, kad per pastaruosius metus netekome vieno iš šio leidinio sumanytojų - iškilaus lietuvininko daktaro Viliaus Pėteraičio. Todėl dabar visa atsakomybė už enciklopediją tenka habilituotam daktarui, profesoriui, redakcinės kolegijos prezidentui, akademikui Zigmui Zinkevičiui.    

 

Posėdžio metu buvo pasveikintas enciklopedijos istorijos skyriaus vedėjas daktaras Algirdas Matulevičius. Kolegos jį sveikino ir su praėjusiu 70-mečiu bei „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiaus ordinu, kurį A.Matulevičius gavo iš Prezidento Valdo Adamkaus rankų šių metų vasario 16 dieną. A.Matulevičius sakėsi yra patenkintas, nes apdovanojimą gavo už Mažosios Lietuvos istorijos tyrinėjimus.

 

Kolegijos posėdyje buvo aptarta ketvirto tomo rengimo eiga ir problemos, šio tomo struktūra bei viso projekto pabaigimas. Nemažai diskusijų sulaukė ir galimas papildomo tomo leidimas. Kol kas dar iki galo mintis neišsikristalizavo, koks jis galėtų būti. Gal enciklopedijos santrauka galėtų būti išleista anglų, lenkų rusų ir vokiečių kalbomis, gal tai galėtų būti sutrumpintas enciklopedijos variantas. Tačiau dabar didžiausias rūpestis - kad paskutinis enciklopedijos tomas galėtų išvysti dienos šviesą. Visų pirma - tai finansai, kurių šiais laikais yra nepakankamai. Apie tai kalbėjo Mokslo ir enciklopedijų instituto leidyklos direktorius Rimantas Kareckas. Pristatydama ketvirto tomo rengimo eigą redaktoriaus pavaduotoja Danutė Valentukevičienė sakė, kad spaudai yra parengta daugiau kaip pusę tomo – 45 spaudos lankai. Vytautas Kaltenis sakė, kad medžiagos jau yra parengta ir kitai daliai, tačiau laukia dar didelis darbas tą medžiagą suredaguoti ir parengti spaudai. V.Kaltenis ir toliau lieka optimistas bei mano, kad ketvirtasis Mažosios Lietuvos enciklopedijos tomas turėtų dienos šviesą išvysti šių metų pabaigoje.

 

Kalbėdama apie enciklopedijų straipsnių kryptį D.Valentukevičienė minėjo, kad ketvirto tomo straipsniuose atsisakoma įvykių vertinimų, ko nebuvo išvengta ankstesniuose tomuose. Atsakingasis redkolegijos sekretorius Vytautas Gocentas minėjo, kad būtų labai gerai, jei enciklopedijoje būtų kuo mažiau kraštotyrinio pobūdžio straipsnių. Jis aptarė ir daugiau problemų.  

 

Kitoje susirinkimo dalyje įvyko dviejų knygų sutiktuvės. Buvo pristatytas naujas akademiko Z.Zinkevičiaus leidinys „Mažosios Lietuvos indėlis į lietuvių kultūrą“ bei V.Kaltenio straipsnių rinkinys „Ak, gražus dangau!“, kuriame sudėti įvairiais lakais jo publikuoti straipsniai šalies leidiniuose.     

 


Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė Silva Pocytė.

 


Su garbingu apdovanojimu Algirdą Matulevičių sveikina lietuvininkų bendrijos "Mažoji Lietuva" pirmininkė Rūta Mačiūnienė.


               
Vytautas Kaltenis asmeniškai savo knygą įteikė bučiukų pynėjui iš Rusnės Vaidui Griciui.

 


Apie pirmąją pažintį su Mažąja Lietuva kalbėjo akademikas Zigmas Zinkevičius. 

 
 

 

 
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.