Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 balandžio 21d. Nr. 8 (80)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Atvelykis Degučiuose
 
Saulius SODONIS

Sekmadienį, šviečiant vaiskiai pavasario saulei, Degučiuose, po šv. mišių bažnyčioje vietos bendruomenė buvo pakviesta į Atvelykio šventę. Kaip ir dera tokioje šventėje visa ko centras buvo Velykų bobutė, kuir spėjo viską apžiūrėti, beveik visus pašnekinti. Pradžioje kiek nedrąsiai būriavęsi žmonės į jos pabaigą kaip reikiant įsilinksmino, užgrojus kaimo kapelai.

Į nedidelę barokinę Degučių kaimo Šv. Vincento Ferero bažnyčią, kurioje pamaldas laikė klebonas Kazys Leščiauskas, vos tilpo žmonės. Jos buvo labai šiltos ir jaukios, nes labai nedidelėje erdvėje buvę žmonės jautėsi kaip viena šeima. Šiose mišiose giedojo moterų vokalinis ansamblis "Raskila", vadovaujamas Valerijono Krutikovo. Jis ir jo vadovaujamas Žemaičių krašto etnokultūros centras ir buvo vienas iš šios šventės iniciatorių ir rengėjas. Didelis tokių švenčių mėgėjas yra ir vietos seniūnas Jonas Budreckis, kuris visokeriopai padėjo šią šventę surengti.

Po mišių Šilutės rajono meras Virgilijus Pozingis ir seniūnas J.Budreckis dar šventoriuje pasveikino visus atvykusius žmones. Seniūnas džiaugėsi, kad atėjo pavasaris, prasidėjo atgimimas ir ne tik dvasinis, bet ir fizinis. Jis pastebėjo, kad žmonės tvarkosi savo kiemuose, gražina aplinką. Ir atkreipė dėmesį, kad kelyje nuo Žemaičių Naumiesčio iki pat Degučių visi laukai jau sutvarkyti, nėra apleistų ar nevalyvų vietų.

Netrukus į šventę vežimu atvyko ir Velykų bobutė, kurios vaidmenį puikiai atliko minėto kultūros centro darbuotoja Ema Baltutienė. Visa kalvelė buvo išskirstyta atskiromis teritorijomis, kur įsikūrė meno kolektyvai, buvo rengiamos įvairios rungtys. Atskirą vietą turėjo ir tautodailininkai Angelė ir Vytautas Raukčiai, kurie demonstravo puikius medinukus, išmargintus nuostabiais raštais. O norintieji galėjo pasimokyti marginti.

Šventinė eisena prasidėjo nuo Degučių folklorinio kolektyvo "Pilutės" kiemelio. Čia buvo įsikūręs ir bitininkas Juozas Bieta iš gretimo Kalninkų kaimo. Jis parodė, kaip pirmą kartą po žiemos į laukus "išleidžiamos" bitutės, kurios per vasarą suneša daug gardaus medaus. Ir visų nuostabai - pavaišino pirmuoju šių metų medumi. Tai buvo labai netikėta, nes rodos dar taip nesenai visą žemę buvo uždengęs sniegas.

Vėliau buvo lankomasi pas visus kolektyvus, šnekinami žmonės. Šventėje dalyvavo jau minėto centro kolektyvai "Kaukas", "Lendra", šoko Žemaičių Naumiesčio penktokų folklorinis ansamblis. Vėliau prasidėjo įvairios rungtys - kiaušinių ridenimas, jų paieška, vaikščiojimas kojūkais, piešimas ant beržo skritinių. Tačiau visus labiausiai traukė čia pat pakalnėje kepama kiaušinienė. Ją ant Seimo nario Z.Balčyčio padovanotos keptuvės čirškino Žemaičių Naumiesčio "Gerumo namų" moteriškės. Ja galima buvo skanauti iki valios, nes iš šimto kiaušinių jos iškeptos užteko visiems norintiems.

O viskas baigėsi didžiuliu bendru rateliu, kuris buvo smagus ir pašėlęs. Ne vienas šioje šventėje įsigijo ar užsidirbo suvenyrų. Smagu buvo visiems.

Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčioje.


Visus žmones su švente pasveikino Žemaičių Naumiesčio ir Degučių seniūnas Jonas Budreckas.

                
                                      Šaunioji Velykų bobutė Edma Baltutienė.


Bitininkas Juozas Bieta pavaišino visus šviežiu šių metų medumi.


Vaikai kubile "stengėsi" pažadinti po žiemos bitukes. 


Visi buvo vaišina gardžiais, tik ką išrūkytais lašinukais.


Visu viliojo čia pat milžiniškoje keptuvėje kepama kiaušinienė.


Gražiai šoko jaunieji Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos penktos klasės folklorinio ansamblio dalyviai, vadovaujami mokytojos Vitalijos Birbalienės.


Gražiai dainavo moterų vokalinis ansamblis "Raskila", vadovaujamas Žemaičių etnokultūros centro direktoriaus Valerijono Krutikovo.


Susitiko Velykų bobutė ir tautodailininkė Angelė Rauktienė. Jos ne tik paplepėjo, bet pasikeitė dovanomis.

                
                           Vaikai šventėje rungėsi ridendami kiaušinius.


Susirinkusiems grojo Degučių kaimo etnografinis ansamblis "Pilutė".


Šventė baigėsi bendru šokiu, nuo kurio drebėjo žemė...

 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.