Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 gegužės 19d. Nr. 10 (82)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
Degučių mokyklos šimtmetis
 
Saulius SODONIS

Nedideliai, bet jaukiai ir šviesiai Degučių gyvenvietės mokyklai šie metai jubiliejiniai. 1909 metais privačiame name buvo atidaryta mokykla. Iki mūsų dienų ji neišliko - prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui ją sudegino vokiečiai. Šioje dar Rusijos caro įkurtoje mokykloje buvo mokoma rusų kalba ir dirbo mokytoja iš Peterburgo. Šiandien Degučių pagrindinė mokykla - moderni ir šiuolaikiška ugdymo įstaiga, kurioje mokosi 113 šio ir aplinkinių kaimų mokiniai.

Pirmasis pastatas neišliko

Šimtmetį netrukus minėsianti mokykla per savo istoriją buvo keliose pastatuose: ir privačiuose trobose, ir bažnyčios špitolėje bei buvusiame muitinės pastate, kuris Klaipėdos kraštą prijungus prie Lietuvos tapo lyg ir nereikalingas. Mokyklos kraštotyrininkai yra išsiaiškinę, kur, kada ir kaip gyvavo šio kaimo mokykla. Taip pat žinomi ir čia dirbę mokytojai. Tai - Apolskaitė, Klumbytė, Stasys Jurjonas, kuris ir mokytojavo špitolėje. Iš čia mokykla buvo iškelta pas Martyną Kiaupą, vėliau pas Freitaką, kur išbuvo iki 1936 metų, kol Degučių mokyklai buvo pastatytas jai pritaikytas pastatas. Tuo metu dirbo mokytojai Veronika Masidunskytė ir Katilius.

Nuo pat įkūrimo 1909 metais iki 1950 metų tai buvo pradžios mokykla su keturiomis klasėmis. Tais pačiais metais ji reorganizuota į septynmetę mokyklą.

Specialiai parengtu projektu Smetonos laikais buvo pastatyta naujoji mokykla. 1962 m. šalia jos buvo pastatytas vieno aukšto su mansarda priestatas. Nuo tada pagal to meto švietimo sistemos reikalavimus ji tapo aštuonmetė. Dėl netvarkingų krosnių 1966 metais medinė dalis nudegė. Žinoma, jas suremontavo, tačiau, matyt, ne iki galo ir 1967 m. mokykla vėl degė. Šį kartą sudegė mokyklos archyvas, mokymo ir vaizdinės priemonės. Vėl buvo atstatyta po dvejų metų. 1969 m. rugsėjo 1-ąją šios mokyklos mokiniai susirinko į naujai suremontuotą pastatą. Iki to laiko pradinių klasių mokiniai mokėsi pas Barborą Rimkienę, o 5-8 klasės buvo įsikūrusios Degučių kultūros namuose.

Kitaip, matyt, nebuvo galima, todėl ne viename kaime ar miestelyje naujai statomas mokyklos pastatas buvo vadinamas priestatu. Taip 1973 metų sausio 13 dieną Degučių aštuonmetė mokykla įsikūrė priestate, kuriame nuo to laiko ir gyvuoja.

Šiandien tai išpuoselėtas statinys, nuo kurio atsiveria erdvus vaizdas į laukus, o pro medžius, tolumoje, matosi barokinė trikampė Šv.Vincento Fefero Degučių kaimo bažnyčia.

Mokiniai ir mokytojai

Mokinių skaičius mokykloje palaipsniui vis didėjo. 1953-1954 mokslo metais Degučių septynmetėje mokykloje mokėsi 76 mokiniai, 1967-1968 mokslo metais jau - 161, po dvejų metų - jau 180 mokinių.

1987-1988 m.m. mokykla tapo nepilna vidurine, 1988-1989 m.m. - devynmete, 1991-1992 m.m. mokykla pavadinta pagrindine. 2007 m. mokykloje įsteigiama 10-ta klasė.

Nors mokyklos archyvai ir sudegė, tačiau pavyko atkurti nemažai įvairių faktų. Žinoma, kad per šimtą metų mokykloje dirbo 125 mokytojai.

Šiuo metu Degučių pagrindinėje mokykloje mokosi 107 pirmų-dešimtų klasių mokiniai ir 6 priešmokyklinės grupės vaikai. Juos dabar moko 21 mokytojas, 12 techninio personalo darbuotojų, bibliotekininkė, socialinė pedagogė, mokytojo padėjėjas. Dabartinis mokyklos direktorius Algimantas Jokšas šioje mokykloje yra dešimtasis, kuris šias pareigas eina jau 25-erius metus. Mokyklos direktoriaus pavaduotoja Silvija Zabarskienė yra aštuntoji pavaduotoja per visą mokyklos istoriją. Mokinius moko savo sričių specialistai, iš kurių 5 - mokytojai metodininkai, likusieji vyresnieji mokytojai.

Šiuo metu 38 mokiniai į mokyklą atvežami ir namo parvežami, kurie gyvena dešimtyje aplinkinių kaimų.

Pasiekimai

Degučių mokyklos vadovui A.Jokšui išties yra kuo didžiuotis. Mokykloje dirba puikūs savo srities specialistai, kurie su mokiniais dirba ne tik pamokose, bet ir po to, kai jos pasibaigia. Mokykloje iš viso yra 21 būrelis, kuriuose moksleiviai plačiau gilinasi į mokomuosius dalykus ar bando jėgas naujose srityse.

Taip kažkada įsijungusi į "Saugaus rato" žaidimą, šios mokyklos komanda, kuriai vadovauja mokytojas Arvydas Lekšas, jau aštuoneri metai tampa rajono nugalėtoja. Ir ne tik - ji rengia savo zonos varžybas. Praėjusiais metais tapo Respublikos rinktinės nariais į Europos šio žaidimo čempionatą. Tačiau neišvyko tik todėl, kad treniruotės buvo rengiamos netoli Vilniaus. Šis žaidimas - tai saugaus važiavimo dviračiais varžytuvės.

Rengiantis mokyklos jubiliejui buvo nuspręsta, kad mokyklos mokiniai turi dalyvauti visose rajono mastu rengiamose mokyklinių dalykų olimpiadose. Matematikos mokytojos metodininkės Almos Montrimienės paruošti mokiniai yra rajono matematikos olimpiados laimėtojai. Mokyklą ypač džiugina septintokės Gretos Undžytės užimamos prizinės vietos. Matematikai dalyvauja Tarptautiniame matematikos "Kengūros" konkurse, kur šiemet šeštokai pateko į rajono dešimtuką.

Respublikiniame konkurse "Nerūkanti klasė", kuris organizuotas rajone, mokyklos aštuntokų komanda, vadovaujama mokytojos Danguolės Kaletkienės, laimėjo III vietą. Matematikos ir gamtos mokslų konkurse "Praktinių žinių labirintas" mokyklos komanda laimėjo II vietą. Komandą ruošė mokytojos Alma Montrimienė, Silvija Zabarskienė, Danguolė Kaletkienė, Regina Mineikienė. Džiugina Arvydo Lekšo paruošto devintoko Andriaus Tumaičio pasiekimai, kuris rajoninėje 9-12 klasių istorijos olimpiadoje laimėjo II vietą, o konkurse "Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę" - IV vietą. Dailės mokytojos Daliutės Montvydienės ruošiami mokiniai gausiai dalyvauja konkursuose, už kurių darbelius apdovanoti prizinėmis vietomis, dovanomis. Pradinių klasių mokytoja metodininkė Vanda Marozienė su mokyklos "Giedorėlais" garsina mokyklos vardą jau 11 metai puikiai pasirodydami tarptautinėje "Giesmių giesmelė" šventėje. Dar būtų galima paminėti paties direktoriaus, kūno kultūros mokytojo, A.Jokšo pasiekimus. "Smiginio" varžybose jo vadovaujama mokyklos berniukų komanda tapo rajono čempionais, o respublikos finalinėse varžybose užėmė ketvirtą vietą. Gerų pasiekimų iškovojo ir jo vadovaujami stalo tenisininkai.

Tai tik dalis mokyklos mokinių pasiekimų, nes visiems aprašyti tiesiog neužtektų vietos.

Siekiamybė - sporto salė

Degučių pagrindinės mokyklos direktorius A.Jokšas sakė, kad mokykla turi labai didelę svajonę, kuri buvo jau beveik priartėjusi, bet dėl prasidėjusios ekonominės krizės vėl nutolo. Kalbama apie sporto salę. Direktorius apie galimybę ją įrengti kilnojamuose angaruose gali pasakoti labai daug ir plačiai - taip savo vizijose jis ją įsivaizduoja. Dabar jau ir durys yra į būsimą sporto salę. Tik jas atvėrus pasimato labai graži Time Team lauko krepšinio aikštelė, kurią padėjo įrengti verslininkas Rimantas Cibauskas ir Seimo narys, kraštietis Zigmantas Balčytis. Salė būtų pilnai išnaudota, nes mokykla neturi ir aktų salės. Nors dabar planai vėl nutolo, tačiau A.Jokšas nepraranda vilties.

Pasirengimas

Balandžio 29 dieną priešais mokyklą buvo pasodintas 100 medelių ąžuolynas. Visi šauniai iš peties sodindami pasidarbavo, o kad liktų ne tik ąžuolai, surašė tai liudijantį dokumentą, kurį įdėjo į specialią kapsulę, kuri bus įmūrita paminkle. Jį pagamino vietinis skulptorius Stasys Šarkauskas, kuris iškalė tvirtybės, galingumo simbolį ąžuolo lapą su užrašu: "Degučių mokyklos šimtmečiui 1909-2009". O toji kapsulė ir buvo įmūryta į šio paminklinio akmens pamatus. Dar parengė naują mokyklos rodyklę, kad visi atvažiavę į jubiliejų ar šiaip į svečius nepravažiuotų pro šalį.

O mokyklos šimto metų jubiliejus įvyks šį šeštadienį, gegužės 23 dieną. Viskas prasidės Degučių Šv.Vincento Ferero bažnyčioje 11 valandą Šventomis mišiomis. Nuo 12 iki 13 valandos vyks svečių sutiktuvės mokykloje ir prasidės iškilmingas Degučių mokyklos šimtmečio minėjimas.
 


Beveik visa mokyklos bendruomenė.


Degučių pagrindinės mokyklos mokytojai.


1958 metų rugsėjo 1-oji.


Mokiniai stato pavėsinę prie mokyklos. 

 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.