Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 birželio 23d. Nr. 12 (84)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
"O buvo taip...."
 
Kraštotyros draugija kviečia dalyvauti konkurse


Klaipėdos krašto praeitis įdomi, viliojanti, tačiau kartu paini ir sudėtinga. Ilgus amžius vienas šalia kito gyveno vokiečiai, lietuvininkai, žemaičiai, žydai. Todėl čia buvo ryškūs tautiniai, tikybiniai, kalbiniai bei papročių skirtumai. Kartu spręsdami įvairius buitinius, dalykinius bei kaimyniškus klausimus žmonės supanašėjo bei perėmė vieni kitų įpročius, papročius, kalbinius dalykus. Čia vyko pasienio regionui būdingas gyvenimas.

Antrasis pasaulinis karas buvo lemtingas šiam krašui. Dauguma senųjų krašto gyventojų - lietuvininkų ir vokiečių - buvo priversti pasitraukti į Vokietiją. Jų vieton atsikėlė ar buvo atkeldinti naujakuriai. Buvo suardyta šimtus metų siekusių šeimų, giminių istorija, papročiai, tradicijos, tvarka. Pokaryje prasidėjo naujas gyvenimas "po senais stogais".

Šilutės kraštotyros draugija kviečia visus norinčius daugiau pažinti šį kraštą bei neabejingus krašto ar šeimos istorijai, dalyvauti konkurse "O buvo taip....", pavadintu žymiausios krašto rašytojos Ievos Simonaitytės knygos vardu. Jos knygos, kaip sakė pati rašytoja, gimė iš meilės savo krašto istorijai.

Norinčius dalyvauti šiame konkurse kviečiame registruotis el.paštu: skdraugija@gmail.com

Galimos temos:

Mano šeimos istorija
(tėvų, senelių, prosenelių) - iš kur kilę seneliai, proseneliai; ar turėjo ūkį, kokio dydžio; kas jame dirbo; ar buvo ūkyje samdinių; iš kur buvo samdiniai (vietiniai, iš gretimo kaimo, Žemaitijos ar pan.); kur ir kaip susipažino tėvai; koks tėvų amžiaus skirtumas; kokio amžiaus tada vadinosi senberniais ir senmergėmis; kuriais metais ir kokio amžiaus susituokė; kiek draugavo iki santuokos ar kuriant šeimą buvo laikomasi vietos vedybinių tradicijų; ar tuokėsi bažnyčioje, kokioje; kur apsigyveno po vestuvių; ar jų tėvai rėmė jauną šeimą; kiek šeimoje vaikų; kas šeimoje prižiūrėjo vaikus; kas namuose šeimos galva; kokios teisės ir pareigos kiekvieno šeimos nario; ar buvo vyriški ir moteriški darbai, kokie; kada atvyko gyventi į dabartinę gyvenamąją vietą; gal tai prosenelių, senelių gimtinė; kokių tradicijų laikomasi šeimoje dabar; ar lankote senelius, kaip dažnai; ar patinka lankytis pas senelius, kodėl; ar šeima turi tradicijas, kurios perduodamos iš kartos į kartą, kokios tai tradicijos ir t.t. ir pan.


Aš čia gyvenu.
Kaimo, miesto, miestelio, gatvės, namo istorija - ką reiškia kaimo (miesto, gatvės) pavadinimas; kiek gyventojų; kiek iš jų vietinių, kiek atvykusių iš kur; kokie santykiai tarp kaimynų; gal kaimas (miestas, namas) turi tradicijas, kokios jos; kokios ir kada švenčiamos šventės; kokios šventės buvo švenčiamos anksčiau; ką apie jas pasakoja senieji kaimo (miesto, namo) gyventojai; kodėl man gera gyventi šiame mieste (kaime, gatvėje, name) ir t.t. ir pan.

Krašto gyventojų tradicijos ir papročiai.
Pasienio gyventojų bendravimo ypatumai.
Klaipėdos krašto senbuvių atsiminimai.
Bažnyčios vaidmuo Mažosios Lietuvos kultūriniam gyvenimui.
Krašto ekonomikos vaidmuo Mažojoje ir Didžiojoje Lietuvos istorijoje.
Šio krašto žmonių pavardės ir vardai.
Šio krašto gyvenamų vietų pavadinimai ir jų prasmės (paaiškinimai gali būti ir pačių autorių pateikti).
Tema gali būti ir savo sugalvota.

Dėl temų ar iškilus klausimams galima kreiptis el. paštu: skdraugija@gmail.com

Darbus galima siųsti el.paštu arba atnešti į "Šilokarčemos" redakciją Sauliui Sodoniui iki 2010 metų kovo 1 d.

Darbų forma ir apimtis.
Darbų forma gali būti labai įvairi. Tai gali būti:
- rašinys, esė, apsakymas ar referatas 3-6 puslapiai (A 4 formato), atspausdinti kompiuteriu, jei darbą sudaro prisiminimai, priede gali būti rankraštis (ar jo kopija);
- fotografijų ciklas pasirinkta tema (nuo 10 fotografijų, tiek, kiek reikia temai atskleisti).
- filmuota medžiaga (pvz., filmas apie tradicinę šventę, ar apie seniausios (-sio) kaimo gyventojo prisiminimai ir pan.). Laikas neribojamas.
- dailės darbai (pvz., miesto architektūrinių paminklų ciklas, giminių portretai (prosenelių, senelių, tėvų ir pan.), seniausių kaimo (miesto, gatvės, namo) gyventojų portretai (iki 7-10 piešinių).

Visi darbai turi turėti ir kompiuterines laikmenas. Neturint galimybių tai padaryti, reikia kreiptis nurodytais e-adresais arba kreiptis į laikraštį "Šilokarčema" Saulių Sodonį.

Tituliniame lape būtina nurodyti dalyvio vardą, pavardę, jei darbo autorius mokinys (-ė), mokyklos pavadinimą, klasę, darbo vadovą, tikslią temos formuluotę.

Geriausius darbai bus apdovanoti ir publikuoti spaudoje.
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.