Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 liepos 28d. Nr. 14 (86)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 
140-osiosms gimimo metinėms - sugrįžimas į Tėvynę
 
Svetlana JAŠINSKIENĖ

2007 metų birželio mėnesį į Pagėgių savivaldybės tuometinį merą Kęstą Komskį kreipėsi Mažosios Lietuvos politinio veikėjo, laikraštininko Jono Vanagaičio ir jo žmonos Marijos vaikaičiai Romas Šležas ir Marija Kavaliauskaitė - Murphy, gyvenantys JAV, dėl M. ir J.Vanagaičių perlaidojimo Mažosios Lietuvos panteone, Bitėnų kapinėse.

Norint suteikti deramą pagarbą Mažosios Lietuvos veikėjui J.Vanagaičiui bei paminėti 140-ąsias jo gimimo metines ir patenkinti M. ir J.Vanagaičių vaikaičių prašymą, 2008 metų pradžioje mero potvarkiu buvo sudaryta komisija perlaidojimo ceremonijos darbams organizuoti.

Kultūros centras parengė projektą "Mažosios Lietuvos politinio veikėjo, laikraštininko, lietuvybės puoselėtojo Jono Vanagaičio ir jo žmonos Marijos Vanagaitienės perlaidojimo ceremonija". Įvertinus jį, gautas dalinis finansavimas šiai cerememonijai. Dalį išlaidų finansuoja artimieji.

Urnos Vanagaičių palaikais bus parvežtos iš kapinių, esančių Vokietijoje, Kaselio mieste. Perlaidojimo ceremonija planuojama rugsėjo 18 - 19 dienomis. Yra numatytas renginių ciklas, skirtas šių kultūros veikėjų asmenybėms, jų darbams pristatyti.

Šeštadienį, liepos 18 dieną, Bitėnų kapinaitėse lankėsi architektai Marija ir Martynas Purvinai, žinomas dokumentinių filmų kūrėjas Alvydas Borysas. Šiuo metu šie žmonės kuria dokumentinį filmą apie Albrechtą Dietmarą. Šis žmogus padėjo atverti langą į mažai žinomą Prūsijos pasaulio pusę.

Architektai M. ir M.Purvinai maloniai sutiko suprojektuoti paminklinį akmenį kapinėse bei memorialinę lentą ant namo Karoso gatvėje, Klaipėdoje, kur paskutiniuoju metu jie gyveno.

Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjas J.Vanagaitis 1918 metais tapo Prūsijos lietuvių tautinės tarybos, apeliavusios į lietuvišką mažlietuvių kilmę ir šios kilmės pagrindu siekusios sujungti lietuvių gyvenamąsias žemes, nariu. Tais pačiais metais J.Vanagaitis pasirašė Mažosios Lietuvos tautinės tarybos aktą, vadinamą Tilžės aktu.

1922 metais J.Vanagaitis išrinktas Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto pirmuoju sekretoriumi. 1938 metais inicijavo Klaipėdos sukilimo dalyvių prisiminimų almanacho "Kovos keliais" leidybą.

Drauge su Martynu Jankumi aktyviai dalyvavo "Birutės" draugijos veikloje, siekdami atkurti lietuvių kalbą. 1903 metais buvo išrinktas šios draugijos pirmininku. Iki 1913 metų leido laikraštį tuo pačiu pavadinimu "Birutė", kuris sėkmingai atliko politinį darbą, skleidžiant bei puoselėjant lietuvybę.


Architektai Marija ir Martynas Purvinai renka amžino poilsio vietą Bitėnų kapinaitėse.
 
     
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.