Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2009 rugsėjo 22d. Nr. 18 (90)

 


Pradžia Komentarai Kultūros ženklai Kūryba Šilainė

Archyvas

Kontaktai

 

 

 

Jonas Vanagaitis su žmona Marija grįžo į Tėvynę

 

 

Saulius SODONIS

 

Šeštadienį, rugsėjo 19 dieną, į Tėvynę iš Vokietijos grįžo XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Mažosios Lietuvos kultūros ir visuomenės veikėjas Jonas Vanagaitis ir jo žmona Marija Brožaitytė-Vanagaitienė. Jie amžiams atgulė šalia Rambyno kalno esančiose Bitėnų kapinaitėse. Čia ilsisi beveik prieš aštuoniolika metų grįžęs Vydūnas, Martynas Jankus su šeima, muzikas Kristupas Banaitis. Netoli jo dabar atgulė ir Vanagaičių šeima.  

 

Jonas ir Marija Vanagaičiai pasitraukė į Vokietiją baigiantis Antrajam pasauliniam karui. Vienoje iš perkeltųjų asmenų stovyklų ir mirė J.Vanagaitis. Tais pačiais metais šalia jo Kaselio kapinėse atgulė ir žmona Marija.

 

Šio Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjo grįžimu prieš porą metų ėmė rūpintis jo vaikaičiai Romas Šležas ir Marija Kavaliauskaitė–Murphy. Šį šeštadienį parengiamieji darbai buvo baigti ir taip įvykdytas J.Vanagaičio paskutinis noras – būti palaidotam Mažosios Lietuvos žemėje.

 

Iškilmės prasidėjo Vilkyškių evangelikų liuteronų bažnyčioje. Dvyliktą valandą aidint bažnyčios varpams į ją iškilmingai atneštos J. Ir M.Vanagaičių urnos su pelenais. Trumpą žodį tarė Pagėgių meras Virgilijus Komskis, buvęs meras, dabar Seimo narys Kęstas Komskis. J.Vanagaičio veiklą apžvelgė Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto direktorė, humanitarinių mokslų daktarė Silva Pocytė, taip pat šio universiteto humanitarinių mokslų daktaras, istorikas Vygantas Vareikis. Plačiau apie J.Vanagaičio leistą 1923 metų sukilimo almanachą „Kovos keliais“, remdamasis šeimos šaltiniais, papasakojo vaikaitis R.Šležas. Gražių linkėjimų per M.Kavaliauskaitę–Murphy perdavė jų dukra, devyniasdešimt penkerių metų Ieva Vanagaitytė.

 

Po bendros maldos, kurią vedė kunigas Mindaugas Kairys, visi pasuko į Bitėnų kapines, kur ir įvyko paskutinis atsisveikinimas ir laidotuvės.

 

Nuo šiol visi, atvykę į šias panteonu tampančias kapines, galės nusilenkti dar vienam Mažosios Lietuvos kultūros ir politikos veikėjui J.Vanagaičiui ir jo žmonai M.Brožaitytei–Vanagaitienei. Jųdviejų kapą globoti apsiėmė M.Jankaus muziejaus direktorė Sigutė Kulikauskienė. Antkapinį paminklą suprojektavo Marija ir Martynas Purvinai.    
  

 

                 
 

 

 

 

                   

 

 

 

                  

 


Jono ir Marijos Vanagaičių vaikaičiai ir provaikaičiai Bitėnų kapinaitėse prie tik ką supilto žinomo giminaičio kapo.

 
 

 

 
  Atgal...  

                                                                                                  "Šilainės sodas"  ©  2009 m.