Bendras Šilutės laikraščio
"Šilokarčema" ir
Šilutės kraštotyros draugijos
projektas 

Projektą remia:


 

                                    Leidinys pamario krašto kultūrai

               2010 rugpjūčio 25d. Nr. 14 (110)

 


Pradžia

Komentarai

Kultūros ženklai

Kūryba

Šilainė

Kultūros naujienos

Archyvas

Kontaktai


Planuojami kultūros renginiai


            

            

    

Knyga apie mokytoją

 


 

 

Rugpjūčio 19 d. sausakimšoje Šilutės F.Bajoraičio viešosios bibliotekos skaityklos salėje buvo pristatoma nauja knyga „Mokytoja Algirdas“. Tačiau iš tikrųjų, atėję į šį susitikimą, su gražiu 85 metų jubiliejumi sveikino šios knygos personažą mokytoją Algirdą Červinską.     

 

Knygą iš savo mokytojo pasakojimų, buvusių mokinių, kolegų, bendraminčių atsiminimų sudarė ir išleido jo buvęs auklėtinis Aurelijus Noruševičius. Apie ją, bei joje esančius prisiminimus kalbėjo buvusi A.Červinsko kolegė Irena Arlauskienė. Gyvai apie mokykloje nutikusius nuotykius kalbėjo švėkšniškis Petras Stanslovas. Nemažai gražių žodžių pasakė buvusi Pirmosios vidurinės mokyklos direktorė Romualda Dobranskienę. Pasisakyti ir pasveikinti susirinko daug jo ne tik mokinių, buvusių kolegų ar draugų, bet partijos kolegų, nes mokytojas A.Červinskas aktyviai dalyvavo Sąjūdžio veikloje, buvo išrinktas Šilutės miesto tarybos nariu. Vėliau tęsė veiklą ir partinėje veikloje. Jis buvo vienas iš Tėvynės sąjungos (Lietuvos konservatorių) Šilutės skyriaus kūrėjų. Ta proga jį pasveikinti atvyko Seimo narė Vincė Vaidevutė Margevičienė, kuri ne tik sveikino pati, bet perdavė Tėvynės sąjungos partijos vadovų Andriaus Kubiliaus ir Irenos Degutienės sveikinimus. 


Tarp sveikinimų visi susirinkusieji garbingam jubiliatui sugiedojo „Ilgiausių metų“.  

 

Knygą, o tuo pačiu mokytoją A.Červinską pristatė I.Arlauskienė. Pirmas iš kairės mokytojas A.Červinskas, šalia jo sėdi knygos sudarytojas A.Noruševičius.  

Atgal...


                                                                                                "Šilainės sodas"  ©  2010 m.