Šarlotė Kaizer į tėviškę grįžta savo kūryba

Penktadienio popietę Salos etnokultūros ir informacijos centre Rusnėje vyko kraštietės Šarlotės Kaizer (Charlotte Keyser) knygos „Tėviškės namų ir sodybų aidai“ sutiktuvės. Skaitykite daugiau »

Rašytinis paminklas Macikuose kalėjusiems

Jau buvo rašyta, kad žurnalistas Stasys Mėlinauskas parengė ir išleido beveik dviejų šimtų puslapių knygą „Macikai: sugrįžimas atminties takais“ apie vieną šiurpiausių ir baisiausių vietų Šilutės rajone – Macikus. Kol kas tai vienintelis išsamiai šią vietą aprašantis leidinys.  Skaitykite daugiau »

Rašytojo Rimanto Černiausko paminėjimas

Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje įvyko dar vienas bibliotekos renginys, skirtas Kristijono Donelaičio jubiliejiniams metams paminėti. Skaitytojai, bibliotekos lankytojai buvo pakviesti į rašytojo Rimanto Černiausko paminėjimo vakarą ir jo knygos „Tolminkiemio istorijos“ sutiktuves. Skaitykite daugiau »

Lietuvininkių rūbų būta šviesių

2014 metais minėjome K. Donelaičio 300-ąsias gimimo metines. Įvykdyta daug gražių projektų. Šilutės muziejuje jau dvejus metus veikiančios lietuvininkų tarmės mokyklėlės dalyviai įskaitė ir į dienos šviesą išleido K. Donelaičio „Metų“ skaitymus lietuvininkų tarme. Muziejininkai dalyvavo bendrame Mažosios Lietuvos muziejų projekte „Kelionė į istorinę Prūsiją. Skirta K. Donelaičio metams paminėti“. Ne be reikalo… Kiekvienas, pravėręs lietuvininko valstiečio ekspozicinės salės duris, gali išvysti pagal XVIII lietuvininkės kostiumo pavyzdį atkurtąją kopiją. Šis kostiumas ir uždavė daug klausimų. O kodėl gi, kodėl K. Donelaičio laikotarpio moterų apranga taip akivaizdžiai skyrėsi nuo tos, kuri dėvima XIX a. pab.–XX a. pradžioje.

Skaitykite daugiau »

„Macikai: sugrįžimas atminties takais“

Tas brangus žodis „laisvė“
Ištrauka iš naujosios S.Mėlinausko  knygos

Britai buvo išbandę įvairias bėgimo iš lagerių „technologijas“. Atgabenti į Macikus, kai kurie iš jų tuoj pradėjo kurti naujus bėgimo planus, dalinosi bėglių patirtimi su vėliau atvežtais amerikiečiais. Pagal bandymus pabėgti vokiečiai belaisvius skirstė į „Juodųjų“, „pilkųjų“ ir „baltųjų“ kategorijas. Lakūnus automatiškai priskirdavo prie „Juodųjų“, t. y. prie potencialiai pavojingiausių. Tarp britų, atgabentų į Macikus, atsirado ir tokių, kurie iš lagerių jau buvo bandę ištrūkti po keletą ir net keliolika kartų. Iš pradžių tą grupę (13 belaisvių) vokiečiai laikė net atskiroje, specialioje patalpoje, vadinamajame „juodajame“ kambaryje, tačiau paskui ją išskirstė po barakus. Skaitykite daugiau »