Žengiant jubiliejinių metų link

Mieli internetinės svetainės skaitytojai,

Pradedame devintuosius savo leidimo metus. 2003 metų gegužę Šilutės rajono ir Pagėgių savivaldybės laikraštyje „Šilokarčema“ išėjo pirmasis „Šilainės“ numeris. Jis buvo skirtas Mažosios Lietuvos krašto praeičiai. Po trejų metų – 2006-aisiais — skaitytojams pasiūlėme jau „Šilainės sodą“. Jis buvo keturių puslapių, iš kurių trys skirti kūrybai, kultūros asmenybėms bei kultūros ženklams aprašyti.

Įdomus sutapimas, nes 1927-1937/38 metais vokiškame šio krašto laikraštyje „Memel Dampfboot“ taip pat buvo kraštotyrai bei kultūrai skirtas priedas, pavadintas „Der Grenzgarten“ (lietuviškai – „Pakraščio sodai“). Tai pastebėjo vienas iš „Šilainės sodo“ skaitytojų ir bendradarbių Egidijus Bacevičius. Toks sutapimas bei atsitiktinumas liudija, kad dirbame bei rašome išties svarbius dalykus, į ką buvo stengiamasi atkreipti dėmesį ir anksčiau. O šiems dalykams laikraščio leidėjų skirtas atskiras plotas leidžia išskirti tai iš daugybės labai svarbių, tačiau vienadienių dalykų.

Šiais metais ir toliau stengsimės pristatyti įdomius ir kūrybingus žmones, kurie savo darbais mūsų aplinką bei gyvenimą daro gražesnį bei patrauklesnį. Ir toliau stengsimės užpildyti šio krašto istorijos baltąsias dėmes.

Šiandien kaip tik ir pristatome jubiliejinę siaurojo Šilutės geležinkelio istoriją, kurią, deja, teprimena tik vienišas, bet be galo gražus ir jaukus stoties pastatas. O taip pat pasakojame apie seną, bet be galo mielą vilnos vėlimo meną, be kurio tiesiog neapsieidavo mūsų seneliai bei proseneliai. Jiems tai buvo kasdienybė, o šiandien mums – grožis. O kas tikra – nepaprastai gražu. Tik ne visados tai pastebime. Pasistengsime, mieli skaitytojai, tai Jums priminti bei parodyti ir šiais metais.