Nauja Audriaus Šikšniaus knyga

Jau bemaž tradicija tapo, kad metų pradžioje dienos šviesą išvysta po naują šilutiškio Audriaus Šikšniaus knygą. Taip ir šiemet – praėjusios savaitės viduryje iš Vilniaus spaustuvės „Varosa“ buvo parvežta nauja – jau šeštoji jo knyga „Paklausk žalčio…“.

Labiau plačiajai publikai žinomas kaip poetas, autorius naujoje knygelėje vėl šiek tiek grįžta prie novelės žanro. Šioje knygelėje spausdinamos dvi: „Avilys“ ir knygelės pavadinimą davusi „Paklausk žalčio…“. Knygelės anotacijoje rašoma: „Novelėse autorius vaizduoja lietuviško kaimo žmonių gyvenimą, kuria spalvingus veikėjų paveikslus ir charakterius“. Kaip ir anksčiau pasirodžiusiose novelėse, tai A. Šikšniui iš vaikystės pažįstamas kaimo gyvenimas, kurį jis perteikia brandaus žmogaus akimis.

Kai kurie pirmoje dalyje spausdinami eilėraščiai yra žinomi, nes dalis jų yra iš pirmosios jo knygelės „Namų link“. Nedideliu tiražu tuokart išleista knygelė yra tapusi bibliografine retenybe, todėl autorius buvo sulaukęs prašymų pakartotinai ją išleisi. Tad papildęs naujais kūriniais bei kai ką patobulinęs, jis skalbia šioje knygelėje.

Šią, kaip ir keletą pastarųjų, jam padėjo parengti ir redagavo poetė, A. Šikšniaus kūrybos žinovė bei gerbėja Birutė Morkevičienė. Knygelės mecenatas Arvydas Jakas. Šį kartą jis finansine našta pasidalino su Šilutės rajono savivaldybe.