Atviras laiškas apie pasiūlymą Kintuose

„Šilainės sodas“ gavo Eduard Reichert laišką su siūlymu Kintuose pastatyti varpinę, o joje įrengti kolumbariumą. Siūlome susipažinti su šiuo laišku ir išsakyto pasiūlymo autoriams savo nuomonę.   

Daugiau nei 300 metų Kintų miestelyje yra labai gražios, ilgą ir permainingą istoriją saugančios bažnyčios. Apie jas norime papasakoti.

Po Antrojo pasaulinio karo sumaiščių parapija atgimė. Deja, bažnyčios pastatą išsaugoti lėšų ir jėgų nepakako, todėl sovietų valdžia nusavino – įrengė sandėlį. Pamaldas teko laikyti parapijos klebonijos salėje.

Lietuvai atgavus nepriklausomybę, galėjo lengviau atsikvėpti ir evangelikų – liuteronų parapijos. Kadangi liuteronų parapijiečių buvo likusi mažuma, o broliai katalikai neturėjo bažnyčios Kintuose, didysis liuteronų bažnyčios pastatas buvo perleistas broliams katalikams, o patys liuteronai pamaldas pasiliko laikyti parapijos klebonijos salės patalpose.

Prireikė daugiau nei 20 metų, kad parapija vėl iš naujo pradėtų augti. Naują kvėpavimą įgavusi, ji pradėjo atstatinėti per daugelį metų neremontuotus ir baigiančius sugriūti bažnyčios pastatus.

Lietuvoje gyvenantis Vokietijos pilietis Eduard Reichert pasirūpino, kad bažnyčioje skambėtų vargonai. Juos parvežė iš vieno Vokietijos miesto. Vargonai tarnauja per pamaldas, jais groja ir Šilutės Meno mokyklos Kintų muzikos klasės moksleiviai.

Buvo numatyta atstatyti varpinę. Varpas jau yra, tik trūksta varpinės. Varpą kintiškiams iš Vokietijos taip pat parvežė E.Reichert. Metai bėga, o varpo dūžiai vis dar nekviečia kintiškių į pamaldas. Vis dar nėra galimybių atstatyti prieš karą buvusios varpinės, o vokiečiai laukia kvietimo atvykti, kai varpas skambės. Pamaldos vis dar tebėra laikomos vadinamojoje Mažojoje bažnyčioje, buvusioje parapijos salėje.

Šis, vadinamosios mažosios bažnyčios pastatas, atrodo kaip eilinis namas, kurio galinėje sienoje buvę 8 langai, matomai, užmūryti, tad trukdo bendram vaizdui ir daro gėdą Kintų miesteliui.

Kadangi pro šį pastatą pagrindine gatve važiuoja Ventės Rago lankytojai, – toks vaizdas daro gėdą ir visai Lietuvai. Geriausia išeitis – prie tos, su matomai užmūrytais langais mažosios bažnyčios sienos, pristatyti varpinę su bokštu, o varpinėje įrengti kolumbariumą.

Taip būtų Kintų bendruomenės ir kunigo Mindaugo Žilinskio jau seniai puoselėjama vizija įgyvendinta: Mažoji bažnyčia, šalia brolių katalikų bažnyčios, nors ir maža, bet kaip bažnyčia atrodytų. O kintiškiai ir atvykstantys svečiai galėtų Mažąja ir Didžiąja bažnyčiomis pasidžiaugti, viena šalia kitos gyvuojančiomis.

Varpas laukia – nesulaukia varpinės. Ne tik išeiviai, bet ir kintiškiai kolumbariumo Kintuose laukia. Tokia varpinė, su kolumbariumu yra taip suplanuota, kad žmonės rastų alternatyvą tarp kitų laidojimo formų.

Kapavietė varpinės bokšte kolumbariume nereikalautų jokios priežiūros. Tačiau suteikia visas galimybes išlaikyti artimo, amžinybėn iškeliavusio, žmogaus atminimą. Varpinės pirmame aukšte yra koplyčia. Čia suteikiama galimybė, atsisveikinti, žvakę uždegti ir pabūti.

Naujovė, tai, kad už sienos, į kurią dedamos urnos, yra bažnyčios altorius, tad laikomi mirusieji būtų visai arti parapijos širdies. Per šitą sprendimą, pavyktų bažnyčią su varpine, kaip į ateitį orientuotą laidojimo vietą, parapijai išmintingai ir efektyviai išlaikyti ir naudoti.

Kolumbariume yra suplanuotos 237 urnų vietos. Laidoti kolumbariume turės galimybę ne tik kintiškiai, išeiviai iš Kintų, bet ir kitų parapijų žmonės, pateikę atskirą prašymą. Urna būtų saugojama 15 metų, su galimybe pratęsti sutartį neribotam laikui. Dvivietės kaina – tik 8 eurai vienam mėnesiui.

Dėl detalesnė informacijos prašome kreiptis į kunigą Mindaugą Žilinskį tel.: 8 612 17154 arba į Eduard Reichert tel.: 8 685 27227 reicherteddy@gmail.com

Projektas+