PRO MEMORIA KAZIMIERAS BANYS (1927-2015)

Kovo 15 d. Anapilin išėjo Lietuvos ir Rusnės patriotas, Mažosios Lietuvos paveldo sergėtojas ir čia gyvenusių žmonių atminties puoselėtojas Kazimieras Banys.

Kazimieras+Sunku trumpai aprašyti žmogaus gyvenimą, kuris eidamas ir erškėčiais ir rožėmis barstytu keliu daugybę atliktų darbų paliko.

Rusnės šviesuolis  dr. Kazimieras Banys gimė 1927 m. spalio 2 dieną Pagausančio kaime, dabartiniame   Jurbarko rajone.

1949 metais baigė Veliuonos gimnaziją. Mokytojavo Kymantų pradinėje mokykloje iki 1952 metų. Tais pačiais metais buvo areštuotas už antitarybinę veiklą, nes 1945 – 1949 metais buvo Kęstučio apygardos Vaidoto rinktinės partizanų rėmėjas, o vėliau tapo  ryšininku tarp pogrindinės studentų organizacijos „VIENINGOJI  DARBO  SĄJUNGA“  ir  Vakarų Lietuvos partizanų vadovybės.  Nuteistas 25-eriems metams kalėti.

Šešerius metus kalėjo Intos lageriuose. Intoje vos patekęs į 3-iajį lagerį, greitai susidraugavo su visų kalinių gerbiamu Kazimieru Vasiliausku. Kad lengviau būtų atskirti vieną Kazimierą nuo kito aštrialiežuviai tautiečiai praminė Kazimierą Vasiliauską  „šventuoju“ o Kazimierą Banį „mokytuoju“, rusniečiai Jį galėtų vadinti „judintuoju“, nes jo judėjimo dėka buvo nuveikta daug svarių darbų.  Kazimiero draugystė prasidėjusi Intoje tęsėsi iki monsinjoro Kazimiero Vasiliausko mirties. 1958 metais grįžo į Lietuvą. Prisimename, kaip gerbiamas monsinjoras pašventino  Banių šeimos draugų Liucijos ir Vytauto Morkevičių sodybos koplytstulpį bei etnografinę sodybą- muziejų Rusnėje.

1959-1961 metais dirbo  „Nemuno“  valstybiniame žirgyne apskaitininku.

Nuo 1961 iki 1990 metų dirbo Rusnės žuvininkystės ūkyje agronomu pievininku, vėliau vyr.  ekonomistu.

1964 metais kovo 14 d. Kazimieras Banys vedė Veterinarijos akademijos paskutinio kurso studentę Valeriją Niparavičiūtę (1930 – 2012), buvusią Intos lagerių politinę kalinę, kuri buvo puiki gyvenimo palydovė. Čia Rusnės saloje gimė dukra Rasa ir sūnus Gintaras. Nuo vaikystės juos supo puikių žmonių  būrys, kurie lankėsi gerbiamų Banių namuose. Nuo jaunų dienų tėvai įskiepijo meilę Tėvynei Lietuvai, dorai, sąžinei, žingeidumui.

1974 metais Estijos mokslų akademijoje apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją.

Nuo 1988 metų Lietuvos Sąjūdžio Šilutės skyriaus tarybos narys ir Rusnės grupės vadovas.

Tais pačiais metais Jo iniciatyvos dėka Rusnėje suplėvesavo  trispalvė. 1989 metais Kazimieras Banys, Šilutės parapijos klebonas Jonas Bučinskas su Rusnės sąjūdžiu birželio 11 d.( sekmadieny) Rusnėje prie senosios Rusnės evangelikų- liuteronų bažnyčios nutarė atšvęsti vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivybės dieną. Šventėje dalyvavo daugiau, kaip trys tūkstančiai žmonių.

1989-1992 m. Lietuvos ūkininkų sąjungos Šilutės skyriaus pirmininko pavaduotojas.

1995-2002 m. išrenkamas Rusnės Gamtos fondo  valdybos pirmininku.

1997 m. Kazimieras Banys kartu su šeima įkūrė Rusnės etnografinę sodybą- muziejų, kuris iki šiol traukia turistus iš visos Lietuvos ir užsienio.

1998 metais gerb. Kazimierui Baniui suteiktas Laisvės Kovų dalyvio vardas.

1999  metais gerb. Kazimieras Banys apdovanojamas Šilutės savivaldybės „Sidabrinės nendrės“ premija už etnokultūrinę veiklą.

2007 metais gerb. Kazimierui Baniui Kultūros ministerijos premijos, už tradicinės kultūros puoselėjimą ir sklaidą, laureatas.

2008 metais gerb. Kazimieras Banys apdovanotas ordinu „Už nuopelnus Lietuvai“  Riterio kryžiumi.

VERBA VOLANT, SCRIPTA MANENT

ŽODŽIAI IŠSKRENDA, PARAŠYTA  IŠLIEKA

„Studentų byla“, 1995 m.

„Sąjūdis Šilutėje  1988 -1998m“.  1999m.

„Rusnės sala. Jos gamta ir žmonės“. 1999 m.

„Mensch und Natur von Rusne“ 1999 m.

„Po Rusnės dangum“. 2008 m.

Žmogus išeina, bet jo darbai išlieka rusniečių ir visų amžinatilsį Kazimierą pažinojusių,  atmintyje. Prisiminsime Jūsų pastangas atrandant   kunigo K. Jurkšaičio kapo vietą ir jo  sutvarkymą. Rusnės mecenato E.Ankerio ir jo tėvo J. Ankerio atminimo ženklų    sugrąžinimą prie Rusnės evangelikų- liuteronų bažnyčios.

Tebūnie Jums lengva žemelė „Po Rusnės dangum“.

Velionis pašarvotas Šilutėje, Verdainės laidojimo namuose.
Laidotuvės kovo 17 d. 12.00 val. Laidojamas Rusnės kapinėse.
Po laidotuvių visi kviečiame į Rusnės koplyčią, kur vyks Šventos Mišios už gerbiamą dr. Kazimierą Banį.