Šilutės krašto tautodailininkai ir jų paroda

Šilutės H.Šojaus muziejaus senajame pastate atidarytos dvi parodos. Vienoje eksponuojami savamokslio dalininko Egonto Peteraičio tapyti paveikslai kitoje įvairūs Šilutės krašto tautodailininkų darbai.      

Paroda_1Šių parodų atsidarymas ketvirtadienį prasidėjo nuo rusniškio Egonto Peteraičio paveikslų pristatymo. Jų nedidelėje salėje net 42. Net ne visus pavyko juo pakabinti. Tačiau realistiniai darbai nuo to nei kiek nenukenčia – priešingai  žiūrovai gali pasijausti kaip dailininko dirbtuvėje, kurioje visos sienos nukabinėtos paveikslais. Nors daugelis į parodų atidarymą atėjusiųjų šį autorių pažįsta, tačiau trumpai jį pristatė Šilutės tautodailės draugijos pirmininkė Danutė Narbutienė. 1940 metų balandžio 4 dieną gimęs E.Peteraitis po karo apsigyveno Rusnėje pas senelę. Čia baigė Šyškrantės pradinę mokyklą. Po to dirbo žvejų artelėje, kol, kaip ir visi to meto jaunuoliai, buvo pašauktas į sovietinę karinę tarnybą. Po jos jis Kaune įgijo suvirintojo specialybę ir iki pat pensijos dirbo Rusnės žuvininkystės ūkyje suvirintoju.

Tapyti savamokslis E.Peteraitis pradėjo dar vaikystėje. Nuo 1963 metų jo darbai buvo rodomi Lietuvos tautodailininkų parodose. Daugiausiai juose  – Rusnės bei jos apylinkių vaizdai. Tai galima pamatyti ir dabar atidarytoje parodoje. Autorius už savo darbus yra apdovanotas įvairiomis premijomis.

Paroda_2Kitoje muziejaus salėje eksponuojami visų kitų Šilutės krašto tautodailininkų darbai. Tai keramikos, tapybos, kalvystės, tekstilės darbai, karpiniai, margučiai, įvairūs aksesuarai. Čia galima susipažinti su Janinos Armonienės, Edmundo Armono, Birutės Baltutienės, Violetos Benetienės, Rūtos Emigard Čiuželienės, Vladislovo Garbatovo, Vlado Janavičiaus, Birutės Jasienės, Remigijaus Juciaus ir Laimos Stankutės, Ismondos ir Juliaus Katauskų, Verutės Katilienės, Jefimijos Lesenavičienės. Gedmondo Liekio, Ingos Merkelytės, Danutės Narbutienės, Jono Parakininko, Edvardo Šimkaus ir Ramutės Šveikauskienės darbais. Visi kūriniai patrauklūs, originalūs bei saviti.

Kalbėdama apie šią parodą pirmininkė kiek apgailestavo, kad dauguma – tai ilgamečių šios draugijos narių kūryba. Į skelbimus spaudoje jungtis prie tautodailininkų atsiliepė tik viena mergina I.Merkelytė. Gal, vylėsi D.Narbutienė, pristatydama šią atidarytą parodą,  ji paskatins meninius dalykus kuriančius Šilutės krašto žmones pasirodyti visuomenei bei jungtis į tautodailininkų gretas.

Šilutės muziejaus H.Šojaus dvare veikia dar viena tautodailės paroda. Ten eksponuojami žinomų tautodailininkų įvairių konkursų nugalėtojų Angelės ir Vytauto Raukčių labai plataus spektro darbų paroda. Ji skirta jų kūrybos 45-mečiui.

Parodų atidarymą ir daugiau darbų galite pamatyti paspaudę čia.