Šilutės muziejus pasipildė bemaž pusantro tūkstančio eksponatų

ParodaPenktadienį Šilutės H.Šojaus muziejuje atidaryta paroda „Eksponatai – laikmečio liudininkai“. Joje pristatyti pagrindinės per praėjusius metus įgyti muziejinės vertybės, kurios liudija bei ateityje pasakos apie kažkada buvusį gyvenimą bei įvykius.    

Per 2015 metus Šilutės muziejus „praturtėjo“ 1452 eksponatais. Didžiąja dalį jų atnešė šilutiškiai ar kiti šio krašto gyventojai. Vertingi daiktai papildė archeologijos, bonistikos, dailės, etnografijos, fotografijos, liaudies meno, raštijos, istorinių eksponatų rinkinius. Didžioji dalis eksponatų – tai prietaisai, naudoti buityje, namų apyvokos daiktai, žaislai, fotografijos bei įvairios knygos, leidiniai, dokumentai, archeologiniai radiniai. Viena dalis šių daiktų papildė pagrindinius muziejaus, o kita – pagalbinius fondus. Dalis muziejinių vertybių perduota muziejaus filialui – Švėkšnos muziejui. Savo kolekciją muziejus taip pat papildė keletą vertingų eksponatų nusipirkdamas.

Šilutės muziejininkai ypatingai džiaugiasi praėjusių metų vasara iš Vokietijos parsivežta buvusių šio krašto gyventojų lietuvininkų Banaičių šeimos rinkta kolekcija. Ją Šilutės muziejui perdavė Evos Banaitytės – Koch dukra Evi Jovanovič. Apie šią giminę rašyta Marijos ir Martyno Purvinų 2016 metų sausio 11 d. „Šilainės sodo“ straipsnyje „Lietuvininkų Banaičių šeimos palikimas Šilutės muziejuje“. Šios giminės dovanotas vertybes buvo galima pamatyti atskiroje muziejaus salėje. Parodos atidarymo metu muziko Valterio Banačio harmonizuotas giesmes atliko Šilutės evangelikų – liuteronų choras, vadovaujamas Valterio Matulio.

Naujuosius eksponatus pristatė Šilutės H.Šojaus muziejaus direktorė Roza Šikšnienė. Po pažinties su paroda, visi buvo pakviesti į H.Šojaus dvaro freskų salę, kur buvo pagerbti eksponatus muziejui dovanoję žmonės.

Daugiau parodos atidarymo nuotraukų galima pažiūrėti čia.