Vacio Bagdonavičiaus darbas įvertintas Valstybine Jono Basanavičiaus premija

Ketvirtadienį, lapkričio 20 dieną, Lietuvos nacionaliniame muziejuje filosofui, Mažosios Lietuvos kultūros tyrėjui, humanitarinių mokslų daktarui Vaclovui Bagdonavičiui įteikta 2014 metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija. Apdovanojimą Vydūno kūrybos tyrinėtojui V. Bagdonavičiui  įteikė Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius ir kultūros ministras Šarūnas Birutis.

Rima PALIJANSKAITĖ, Vydūno draugijos pirmininkė

Valstybinė Jono Basanavičiaus premija įsteigta 1992 metais, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, kultūros veikėjams išryškinus etninės kultūros prasmę ir svarbą. Jono Basanavičiaus premija skiriama kasmet Lietuvoje ir užsienyje gyvenantiems lietuviams už reikšmingiausius paskutiniųjų penkerių metų darbus, susijusius su etninės kultūros tradicijų plėtojimu, puoselėjimu, tyrinėjimu bei kūrybinę ir mokslinę etninės kultūros veiklą.

Premiją Kultūros ministro teikimu, pritarus Lietuvos kultūros ir meno tarybai, skiria LR Vyriausybė. Ji etninei kultūrai nusipelniusiems žmonėms skiriama kasmet, prieš Lietuvos patriarcho gimtadienio (lapkričio 23 d.) išvakares.

Vydūno draugijos garbės pirmininką V. Bagdonavičių pretendentu J. Basanavičiaus premijai gauti Kultūros ministerijai pristatė Vydūno draugija, kuriai savo rekomendacijomis pritarė Vilniaus, Šilutės rajono ir Pagėgių krašto kultūros įstaigų kolektyvai: Lietuvos kultūros tyrimų institutas,  Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, Tautos namų santaros tarybos pirmininkas Antanas Gudelis, Kintų Vydūno kultūros centro direktorė Rita Tarvydienė, Pagėgių savivaldybės M. Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė, Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ valdybos pirmininkas Edmundas Paplauskas.

Šventės vedančioji Irena Seliukaitė (2004-ųjų J. Basanavičiaus premijos laureatė), pristatydama šių metų laureatą, apibūdino jį kaip ypatingą, itin plačiuose kultūrinės, mokslinės, visuomeninės veiklos baruose pasižymėjusią asmenybę.

Įteikdamas šią premiją Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius atkreipė dėmesį į Joną Basanavičių, įkvėpusį Valstybės idėją, svarbą ir jo indėlį, atkuriant Lietuvos valstybę, kurios 100-etį netrukus minėsime. Vydūniečiams šie Ministro Pirmininko žodžiai tuoj pat priminė, kad kartu su šia sukaktimi 2018 metai taip pat bus pažymėti Vydūno 150-ųjų gimimo metų jubiliejumi, ir kad šiandien Vydūno kūrybinis palikimas, jo idėjos neatsiejamos nuo rūpesčio Lietuvos ateitimi.

Kultūros ministras Š. Birutis sakė: „Šių metų Valstybinė Jono Basanavičiaus premija peržengė visas šios premijos ribas gerąja ir pavyzdine prasme. Šių metų Jono Basanavičiaus premija paskirta didžiam žmogui, kuris savo darbais į mūsų gyvenimus sugrąžino ir paskatino gilesnę pažintį su Vilhelmu Storosta-Vydūnu. Įteikiame jums šią premiją už jūsų gyvenimo darbą, kuris palietė ir dabar liečia kiekvieną iš mūsų“. Išties, Vydūno sugrįžimas į lietuvių tautos sąmonę neatsiejamas nuo Vacio Bagdonavičiaus darbų, jo pastangų prikelti iš užmaršties Vydūno idėjas, puoselėti jas, burti po Vydūno draugijos vėliava juo besidominčius ir vydūniškąja išmintimi norinčius sekti.

2014 metų J. Basanavičiaus premijos laureatas V. Bagdonavičius, padėkojęs už įvertinimą ir paminėjęs daug prie to prisidėjusius – jo gyvenimo kelyje sutiktus žmones ir bendražygius – savo kalboje išryškino esmines paties Vydūno idėjas ir jų svarbą mūsų tautai. Laureatas sakė: „Priimdamas šiandien teikiamą garbingą apdovanojimą noriu pasidžiaugti ne tiek tuo, kad jis tenka man, o labiausiai tuo, kad juo paryškinama ir pabrėžiama mano idealu tapusio tautos išminčiaus Vydūno dvasinio palikimo bei jo suaktualinimo svarba tautos ir valstybės gyvenime. Gera, kad neliko nepastebėta beveik nelaisve virstanti mano ištikimybė šiam tauraus žmoniškumo riteriui, kurio skleistos šviesos mums šiandien ypač reikia, kad pastangos dabartinei tos šviesos sklaidai yra suvoktos kaip prasmingos“.

Sveikinimo žodį taręs Lietuvos kultūros tyrimų instituto skyriaus vadovas dr. Naglis Kardelis priminė, jog sunkiu permainų laikotarpiu pradėjęs vadovauti šiam institutui, V. Bagdonavičius šios mokslo įstaigos darbą pakreipė būtent tų vertybių, kurias puoselėjo mūsų tautos patriarchas Jonas Basanavičius, linkme, tad jo vardo premija V. Bagdonavičiui esanti labai simboliška.

Sveikinimo žodį Vydūno draugijos vardu pirmininkė Rima Palijanskaitė išreiškė padėką, kad Vydūno draugijos įkūrėjo ir buvusio jos ilgamečio vadovo, o dabar – svarbaus patarėjo ir talkininko V. Bagdonavičiaus kultūrinė bei mokslinė veikla buvo taip aukštai įvertinta. Premijos laureatas per daugiau nei keturis atkaklaus darbo dešimtmečius pasiekė, kad Lietuvoje būtų ne tik žinomas Vydūno vardas, bet ir jo idėjos, kad mąstytojas būtų tautoje suvoktas ir įvertintas.

Į šventę iš tolimiausio Lietuvos krašto atvykusieji Šilutės ir Pagėgių krašto žmonės taip pat prisiminė laureato nuopelnus bei dėkojo už pagalbą ir patarimus, skleidžiant Vydūno idėjas dabartiniame Mažosios Lietuvos krašte.

Po oficialių sveikinimų žodžių ištįso ilga sveikintojų eilė. Jų gretose – ir buvę studijų draugai, ir bendražygiai bei šeimos nariai.

Iškilmės baigėsi, o šių metų J. Basanavičiaus premijos laureato dar laukia įpusėti visapusiškai Vydūno portretą bei jo veiklą turintys atskleisti darbai. Juk jau visai čia pat yra 2018-ieji – Vydūno metai.

Krastieciai_11-28.jpg+ Mohikanai_11-18.jpg+ Vydunieciai_11-28.jpg+