Paroda užmirštam Šilutės miesto kvartalui atminti

Šilutės muziejuje – naujai sutvarkytuose H.Šojaus dvaro rūmuose – atidaryta fotografijų paroda jau bemaž visai užmirštam miesto kvartalui atminti. Iki pat savo gyvavimo pabaigos 1987-ųjų pavasario jis miestiečių buvo vadinamas Mažuoju Liubeku (Klein Lübeck). Parodą apie jį parengė ir jo fotografijas atidarymo metu muziejui padovanojo buvęs šilutiškis, dabar Klaipėdos leidyklos „Libra Memelensis“ savininkas ir vadovas Kęstutis Demereckas.

Saulius SODONIS

Nejučiomis užfiksuotas kvartalas  

Apie šį užmiesčio kvartalą, kaip tuomet jis rodėsi, papasakojo šios parodos sumanytojas ir įgyvendintojas K.Demereckas. Jo vaikystė prabėgo visai netoli šios vietos. Pristatydamas parodą jis sakė, jog jo vaikystė prabėgo netoliese, dabartinės Klaipėdos gatvės 4 numeriu pažymėtame name. Į vieną iš šio namo butų šeima persikėlė 1963 metais. Tuomet vaikai ne tik savo kiemo užkaborius aplandžiodavo, bet ir „tolimesnius“ kvartalus. Parodos rengėjas prisiminė, kaip aštuntoje klasėje įsigijo tuomet patį populiariausią fotoaparatą „Smeną“. Juo ir ėmė fotografuoti savo draugus, artimuosius. Vėliau ėmė fiksuoti aplinką nuo daugiaaukščių pastatų stogų, nuo naujojo Hidraulinių pavarų gamyklos cecho stogo. Nors tuo metu nieko nenujautė, tačiau taip nejučia buvo įamžinama tai, kam po beveik poros dešimtmečių buvo lemta išnykti. Peržiūrinėdamas jaunystės laikų negatyvus, K.Demereckas nutarė surengti šio kvartalo atminimui parodą. Kaip tik atidarant naujam gyvenimui prikeltą H.Šojaus dvarą ir čia pamažu perkeliamą H.Šojaus vardu pavadintą Šilutės muziejų, buvo puiki proga pristatyti išnykusį (nebesantį) miesto kvartalą bei tą fotografijų parodą padovanoti.

Klaipėdos leidykla „Libra Memelensis“ 2014 metais minėjo savo veiklos 20-metį. Tad taip pat buvo puiki proga šilutiškiams pristatyti jos veiklą. Juo labiau, kad, kaip parodos atidarymo metu prisipažino K.Demereckas, pirmas  leidinys, kuriame jis išdrįso parašyti savo vardą, buvo drauge su Šilutės muziejaus muziejininke Birute Serviene parengta knygelė „Žvejyba pamaryje XVI-XX a.“. Vėliau jau sekė kiti leidiniai, kurių ne vienas buvo labai šiltai visuomenės sutiktas bei įvertintas. Tad atėję į Šilutės H.Šojaus muziejaus dvaro parodų salę pamatysite ne tik K.Demerecko parodą „Mažasis Liubekas“, bet ir leidyklos „Libra Memelensis“ per du dešimtmečius išleistas knygas.

Kas tas Mažasis Liubekas?       

M-Liubekas_dekTrumpai apie Šilutės tuometinį priemiesčio kvartalą, pavadintą „Mažasis Liubekas“, papasakojo K.Demereckas. Po Pirmojo pasaulinio karo didieji Vokietijos miestai ėmė globoti sugriautos imperijos pakraščių mažuosius miestui. Liubeko miesto gyventojai tapo Šilutės globėjais ir mecenatais. Liubeko miestiečiai sudėjo pinigų, kad būtų galima pastatyti keletą namų Šilutėje. Prie gautos finansinės paramos dar prisidėjo ir keletas šilutiškių – dvarininkas H.Šojus, Šilutės durpių fabriko direktorius M.Kubilius bei kiti ir atokiau nuo miesto centro, H.Šojaus dovanotose žemėse, buvo pastatyta keletas namų. Medinių namų statybai buvo panaudoti geležinkelio pabėgiai. Siaurojo geležinkelio atšaką Kugeliai – Pašyšiai – Žemaičių Naumiestis ketinta statyti dar iki Pirmojo pasaulinio karo. Tačiau jau po jo, šios minties buvo atsisakyta. Tuomet Šilutės apskrities valdyba, vadovaujama viršininko D.Turhman‘o, nupirko geležinkelio pabėgius, kurie ir buvo panaudoti naujojo kvartalo namų statybai. Apie visą  tai sužinosite apsilankę šioje parodoje.

Dar galima būtų pasakyti, kad minėtas „Mažasis Liubeko“ kvartalas buvo dabartinių Klaipėdos, S.Dariaus ir S.Girėno, bei H.Šojaus gatvių kvartalo vietoje. Tai buvusi hidraulinių pavarų gamykla, kurios plėtrai ir buvo nugriautas minėtas kvartalas. Šiandien šioje vietoje AB „Šilutės baldų“ įmonės vienas iš gamybos cechų.

Foto 111 Foto 123 Foto 125 Foto 256 Foto 131 Foto 245