Knyga, pasakojanti ir apie senąjį Pagėgių kraštą

Į naujas patalpas nesenai persikėlusioje Pagėgių savivaldybės viešojoje bibliotekoje balandžio 5 d. įvyko pirmasis knygos pristatymas. Gausiai surinkusiai visuomenei buvo pristatyta Mažosios Lietuvos ir jos kultūros paveldo tyrinėtojo dr. Martyno Purvino knyga „Mažosios Lietuvos etnografiniai kaimai“. Jis atvyko kartu su gyvenimo ir mokslinės veiklos bendražyge Marija Purviniene bei šios knygos leidėju, istorijos laikraščio „Vorutos“  vyriausiuoju redaktoriumi Juozu Vercinkevičium. Tarp atvykusių svečių taip pat buvo ir Lietuvos Respublikos konsulato Sovetsko mieste patarėjas profesorius Bronius Makauskas. Pasisakydamas jis pasidžiaugė, jog gali dalyvauti tokios knygos pristatyme ir sakė, kad pasirengęs dirbti abipus Nemuno gyvenančių lietuvių labui ir naudai, sieksiąs pažinti dar taip nepažįstamą mūsų kraštą ir jo žmones.

Knygos autorius dr. M.Purvinas susirinkusiems papasakojo, kaip gimė ši knyga ir su kokiais nuotykiais kartu su žmona M.Purviniene per keliasdešimt metų, kol rinko medžiagą jai, susidūrė. Joje pavyko  užfiksuoti per porą pastarųjų dešimtmečių jau daugeliu atveju dabar išnykusius gražūs raudonų plytų pastatus bei buvusio Mažosios Lietuvos krašto kultūros ir buities dalykus. Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis, kurių pagalba aprašyti 39 Mažosios Lietuvos kaimai. Dvylika aprašytųjų – iš dabartinio Pagėgių krašto.

M.Purvinienė prisiminė ir papasakojo linksmų ir rimtų nutikimų, patirtų įvairių ekspedicijų metu. Ji kvietė visus susirinkusius mylėti ir saugoti savo kraštą. O taip pat vaišino pačios iškeptais gardėsiais. Draugišką ir nuoširdžią knygos pristatymo nuotaiką padėjo sukurti Pagėgių savivaldybės Neįgaliųjų draugijos moterų ansamblis, vadovaujamas Edvino Palioko.