Pagėgių bibliotekoje – net du reprezentacinio leidinio pristatymai

Į tik ką išleisto leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ du pristatymus per vieną savaitę pagėgiškius pakvietė Pagėgių savivaldybės administracija ir Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka. Pažintinis – kraštotyrinis fotoalbumas – jau antrasis Pagėgių kraštą, jo savitumą, istoriją, raštiją, ekonomiką, kultūros ir gamtos paveldą, seniūnijas ir jų heraldiką reprezentuojantis leidinys. Pirmasis, pavadinimu „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“, išleistas prieš ketverius metus – 2011 m. Abiejuose leidiniuose informacija pateikiama vaizdu ir žodžiu, tekstai apie Pagėgių kraštą pateikiami ne tik lietuvių, bet ir  anglų, rusų bei vokiečių kalbomis.

Bibliotekos direktorė Elena Stankevičienė, sveikindama svečius su naujo, iškilaus, neabejotinai svarią išliekamąją vertę turinčio, leidinio pasirodymu, sakė: „Kaskart pasitikdami naują knygą – lyg prašviesėjame, nušvintame. Juk to jausmo atvertus naują knygą – su niekuo negalima palyginti. Jos kvapas, jos pirmieji puslapiai, pirmieji žodžiai, autorių, leidėjų vardai – tai pirmasis pasimatymas. Šiandiena mes Jus pakvietėme į tokį pasimatymą: pakvietėme pasitikti leidinį, reprezentuojantį mūsų kraštą – Pagėgių kraštą. Leidinys, pristatantis, atskleidžiantis mūsų kraštą, galėtų būti prilyginamas Vėliavai, nes tik tokiu leidiniu, tik knyga-albumu, kaip vėliava galime akimirksniu, greitai ir tuo pačiu išsamiai papasakoti skaitytojui, krašto svečiui ar užsieniečiui apie Žemę, kurioje gyvename.“

Leidinio sudarytojas Sigitas Stonys, pristatydamas knygą, akcentavo, jog šis antrasis Pagėgių krašto reprezentacinis leidinys buvo kuriamas siekiant tęsti pirmojoje knygoje „Pagėgiai. Šis kraštas kaip muzika…“ užfiksuoto ir aprašyto Pagėgių krašto žmonių gyvenimo, darbų ir įvykių seką bei įamžinti naujausius, svarbiausius Pagėgių savivaldybėje įvykusius pokyčius nuo 2011 m. iki šių dienų. Daug dėmesio naujajame leidinyje skirta greitai informacijos apie tam tikrą objektą paieškai: visų knygos puslapių viršutinėse paantraštėse pateikiamas kiekvienos Pagėgių savivaldybės seniūnijos pavadinimas ir jos heraldikos simbolika, o keturių kalbų aprašus žymi atitinkamos šalies vėliavos fragmentas. Leidinio viršelis atspindi neatskiriamą Mažosios Lietuvos architektūros paveldo reliktą – raudonplyčių akcentą, įrėminantį patį svarbiausią Mažosios Lietuvos istorijoje dokumentą – legendinį Tilžės aktą, kuriuo Mažoji Lietuva buvo prijungta prie Didžiosios Lietuvos.

Kadangi reprezentacinis leidinys „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ išleistas Pagėgių savivaldybės administracijai sėkmingai įgyvendinus vietos projektą „Leidinio, skirto Pagėgių krašto pristatymui, leidyba“ (projekto daliniai finansuotojai – Vietos veiklos grupė „Pagėgių kraštas“ ir Pagėgių savivaldybės administracija), jo sutiktuvės Pagėgių Viešojoje bibliotekoje organizuotos net du kartus. Pirmasis pristatymas buvo skirtas projekto dalyvių – Pagėgių savivaldybės administracijos skyrių bei įstaigų vadovų, Pagėgių krašte veikiančių bendruomenių pirmininkų – supažindinimui su idėjos apie naujo Pagėgių krašto reprezentacinio leidinio ir tuo pačiu – projekto „gimimo“ istorija, projekto vykdymo eiga ir pasiektais rezultatais. Reprezentacinio leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ idėjos autorius – Pagėgių savivaldybės meras Virginijus Komskis – padėkos raštus ir gėles už svarius darbus puoselėjant bei gausinant Pagėgių krašto kultūros paveldą, įteikė projekto vadovei – Pagėgių savivaldybės Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo pavaduotojai Loretai Razutienei, leidinio sudarytojui – Vietos veiklos grupės „Pagėgių kraštas“ administracijos vadovui Sigitui Stoniui bei žurnalistui, poetui, fotomenininkui Eugenijui Skipičiui, kurio daugiau negu 30 fotografijų papuošė naująjį Pagėgių savivaldybę reprezentuojantį leidinį. Kaip šio leidinio sudarytojas Sigitas Stonys teigia, knygą iliustruojanti 161 nuotrauka atrinkta net iš 4000 fotografijų. Į šį fotoalbumą sudėtos įvairių įstaigų bei organizacijų – Pagėgių savivaldybės administracijos, Rambyno regioninio parko direkcijos, Pagėgių krašto turizmo informacijos centro, Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos, Pagėgių savivaldybės kultūros centro, asociacijos „Penktasis regionas“, Valstybės sienos apsaugos tarnybos – fotografijos.

Popietę nuskaidrino ir praturtino melodingas Pagėgių savivaldybės Algimanto Mackaus gimnazijos merginų vokalinio ansamblio, vadovaujamo vyresniosios muzikos mokytojos Virginijos Bubelienės, muzikinis pasirodymas.

Antrasis knygos pristatymas organizuotas krašto visuomenei, pagėgiškiams, visiems mylintiems savo kraštą ir knygą. Šiame pristatyme, be knygos sudarytojų, autorių, projekto rengėjų, dalyvavo ir knygos leidėjai, kuriems įteiktas Pagėgių savivaldybės mero padėkos raštas už svarų indėlį į reprezentacinio leidinio „Pažink Mažąją Lietuvą. Pagėgių kraštas“ leidybą. Apdovanotas UAB „V3 studija“ (Kaunas) direktorius Vidmantas Valentas, kuriam šį apdovanojimą parveš renginyje dalyvavęs knygos dizaineris Valentinas Kiauleikis.

Abiejuose pristatymuose visi dalyvavusieji buvo apdovanoti nauja knyga, o norinčiųjų gauti knygos sudarytojo, projekto rengėjų, įgyvendintojų, fotografų autografų – eilės. Ilgi autografų vakarai užsitęsė iki vėlumos, kantrieji laukė ir džiaugėsi dovana – nauja knyga apie savo kraštą.

Sonata Vitkutė
Pagėgių savivaldybės viešosios biblioteko metodininkė
– skaitytojų aptarnavimo skyriaus vedėja

Nuotraukų autorė Asta Andrulienė

1 2