Studentai pateikė Šilutės kultūros ir pramogų centro viziją

Ketvirtadienį Vilniaus Gedimino technikos universiteto architektūros katedros studentai Šilutės kultūros ir pramogų centre pristatė savo kursinius darbus. Juose pateikė savo vizijas, kaip galima būtų rekonstruoti, pertvarkyti ar net perstatyti Šilutės kultūros ir pramogų centrą, kuris yra moraliai pasenęs ir jau seniai nebetenkina miesto kultūrinio gyvenimo.        

Saulius SODONIS

Svarstymai

Kad kažką reikia daryti su šiuo vienu didžiausiu kultūros centru imta galvoti dar prieš gerą dešimtmetį. Visų pirma, sovietmečiu statytas pastatas yra neekonomiškas energetiniu požiūriu. Be to, nors ir dailus bei savitas iš išorės, jis labai netalpus čia kuriantiems kolektyvams. Tačiau nežiūrint visų šių nepatogumų, jame gyvenimas verda iki pat vėlyvaus vakaro.

Todėl būta įvairių skaičiavimų ir pasvarstymų, ką su tokiu nepatogiu pastatu daryti. Būta ir radikalių – parduoti nugriovimui, o už gautus pinigus šalia statyti šiuolaikinį ir efektyvų. Būta ir svarstymų, kad pramogų funkciją galėtų perimti kažkada planuotas Sporto ir pramogų centras Rusnės gatvėje. Tačiau tai tik svarstymai ir fantazijos.

Investicinio projekto rengimas

Tačiau kol vyko įvairios globalios diskusijos, ką ir kaip su šiuo kultūros židiniu daryti, patys šios centro darbuotojai ėmėsi įvairių skaičiavimų. Taip prieš keletą metų buvo parengta Šilutės kultūros ir pramogų centro atnaujinimo programa, kuri pavadinta investiciniu projektu. Joje paskaičiuota, kad šiam pastatui renovuoti (panašiam, kad kaip dabar atnaujinamos mokyklos, medicinos įstaigos ar panašūs statiniai) reikėtų apie 8 milijonų litų. Šie skaičiavimai buvo pateikti Kultūros ministerijai, kad būtų galima susidaryti nuomonę, kokia dabarties būklė ir kiek kainuotų senų pastatų modernizavimas. Visą šį atnaujinimo darbą tikimąsi įtraukti į kultūros infrastruktūros investicijų modernizavimo programą, kuri turėtų būti vykdoma iš minėtų 2014-2020 m. ES ekonominės pagalbos Lietuvai.

Mintis gimdo mintį

Paskaičiuotas minėtas investicinis projektas – tai viso labai esminis esamo didžiulio pastato techninis sutvarkymas. O  labai trūksta erdvių, kur miestiečiai galėtų ne tik užsiimti saviveikla, bet ir bendrauti. Kultūros ir pramogų centro direktorė Jūratė Pancerova sakė, kad žmonės jau pasiilgo bendravimo, todėl naujų erdvių poreikis yra labai didelis. Tad ir kilusi mintis, pasitelkus studentus, pabandyti paieškoti naujų sprendimų ir galimybių, ne tik kaip pertvarkius panaudoti tas pačias patalpas, bet drąsiai imtis naujų galbūt radikalių sprendimų.

Vilniaus Gedimino technikos universitete dėsto buvęs šilutiškis, buvęs Šilutės rajono vyriausiasis architektas Linas Naujokaitis. Jis mielai priėmė šilutiškių siūlymą, juo labiau, kad meilė Šilutei dar neišblėsusi. Visą tai jis pasiūlė architektūrą studijuojantiems studentams. Dalis jų susižavėjo tokia galimybe „realiai“ pertvarkyti Šilutės kultūros ir pramogų centrą. Juo labiau, kad jų nevaržė nei patys „užsakovai“, nei finansinės galimybės – studentai turėjo visas sąlygas išlaisvinti savo mintį, ir pertvarkyti ar sukurti patrauklią kultūros įstaigą.

Rudenį 10 studentų lankėsi Šilutėje, kur nuodugniai apžiūrėjo esamą pastatą, susipažino su aplinka, kurioje jis yra ir į kurią turi organiškai įsilieti. Šilutiškiai išsakė savo lūkesčius, ir prasidėjo studentų kūryba.

Visi darbai turėjo būti baigti iki žiemos sesijos pabaigos – sausio mėnesį. Tuomet universitete Viliuje ir įvyko jų pristatymas bei gynimas. Juos apžiūrėjo ir pastabas išsakė ne tik įstaigos vadovė J. Pancerova, bet ir Šilutės savivaldybės vyriausiasis architektas Edmundas Benetis. Gynimo metu buvo sutarta, kad parengti darbai bus eksponuojami Šilutėje, o, esant galimybei, šiuos darbus šilutiškiams pristatys ir savo vizijas nusakys patys studentai.

Siūlymai ir vizijos  

Tokia galimybė atsirado – ketvirtadienį į Šilutę atvyko keletas šių darbų autorių su savo dėstytojais docentu L. Naujokaičiu ir Architektūros katedros profesoriumi Gintaru Čaikausku. Pradžioje jis pasidžiaugė tokiu puikiu bendradarbiavimu ir galimybe studentams realiai kažką projektuoti bei siūlyti. Todėl tai – puiki galimybė studentams matyti realias gyvenimo problemas ir ieškoti variantų, kaip viską pateikti.

Vėliau atvykę studentai komentavo savo darbus. Buvo siūlymų į esamą kultūros statinį žiūrėti kaip į neatsiejamą Šilutės dvaro ir jo parko visumą, ieškant, kaip kuo organiškiau išspręsti statinio ir jo paskirties funkcijas. Kitas siūlymas buvo kone perstatyti dabartinį pastatą, įrengiant atviras erdves pasivaikščiojimams bei bendravimui. Kone visi studentai siūlė laukio amfiteatrus – juos jungti į bendrą aplinkos erdvę. Buvos siūlymų išnaudoti šalia esantį parką, sujungiant kultūros centrą ir šalia esantį tvenkinį. Būta siūlymų taip pat panaudoti ir pastato stogą, čia įrengiant taip pat erdves kūrybai bei buvimui.

Viena studentė pasiūlė panaudoti Mažosios Lietuvos architektūros detales, taip sprendžiant galimų įstaigos administracijos langų – reklaminių skydų – vietą. Medžiagas rekonstrukcijai studentai siūlė taip pat įvairias, išryškinant kultūrinę, estetinę ar funkcinę pastato paskirties vietą.

Pilotinis planas

Šiais studentų darbais labai džiaugėsi ne tik pristatyme dalyvavę vietos architektai bei miestiečiai, bet ir Kultūros skyriaus vedėja Vilma Griškevičienė. Ji sakė, kad šiuos studentų darbus apžiūrėjo ir vertino neseniai rajone lankęsis Kultūros ministras Šarūnas Birutis. Todėl šilutiškiai jau visa galva toliau pažengę ieškant sprendimų, koks šiandien turėtų būti Kultūros ir pramogų centras: kas tai turėtų būti, kokius poreikius bei visuomenės lūkesčius ši institucija turėtų spręsti. Todėl šilutiškių paieškos ministrą labai sudomino ir jis laukia tolimesnių žingsnių. Juo labiau, kad ketinama sukurti modelį, kuris galėtų būti kaip pavyzdys visų rajonų kultūrininkams. Todėl galimybė sulaukti ES paramos modernizuoti Šilutės kultūros ir pramogų centrą yra nemenka.

Šie studentų projektai – siūlymai lieka Šilutėje. Su jais galima susipažinti Kultūros ir pramogų centro fojė. Vėliau jie keliaus į Savivaldybės pastatą, kur taip pat bus eksponuojami. Ir pamažu bus rengiamas planas, kaip iš studentų siūlymų, pačių šilutiškių norų, poreikių ir galimybių, turėtų atrodyti naujam gyvenimui gimstantis Šilutės kultūros ir pramogų centas.

066+ 071+ 074+ 078+ 091+098+