Tilžės akto dienos paminėjimas Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejuje

Vėlyvą lapkričio popietę Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus pakvietė į Tilžės akto minėjimo renginį. Bitėnų kapinių prieigose gausų susirinkusiųjų būrį į kapines palydėjo fakelais nešini Pagėgių 9-os kuopos jaunieji šauliai su savo vadu Algirdu Saročka. Drauge su susirinkusiaisiais dalyviais jie rikiuote pagerbė Bitėnų kapinėse palaidotus Tilžės akto signatarus Martyną Jankų, Joną Vanagaitį ir Valterį Didžį. Atiduodant pagarbą tylos minutei sustota ir prie simbolinio kapo (kenotafo), skirto įamžinti visus dvidešimt keturis Tilžės aktą pasirašiusius signatarus. Pagerbtas ir Enzys Jagomastas, kurio simbolinis kapas taip pat yra Bitėnuose. Jo bute Tilžėje 1918 m. lapkričio 30 d. ir buvo pasirašytas Mažosios Lietuvos tautinės tarybos aktas.

Į muziejų pakviestus svečius dainomis pasitiko jaunieji Pagėgių šauliai, o su sveikinimu į svečius kreipėsi Martyno Jankaus muziejaus direktorė Liudvika Burzdžiuvienė ir Pagėgių savivaldybės vicemeras Sigitas Stonys. Tradiciškai šiame renginyje visuomenei buvo pristatyti eksponatai, gauti per metus nuo praėjusių metų Tilžės akto minėjimo. Pirmąjį pranešimą perskaitė muziejaus Vyriausioji rinkinių saugotoja Lina Vasiliauskaitė, o apie Birutės Žemgulienės muziejui perduotus pokarinius Bitėnų pradinės mokyklos dienynus, tyrinėjimų įžvalgomis pasidalino muziejininkė Laima Žemulienė. Dėkodama Pagėgių savivaldybės vadovams ir Tarybos nariams už atstatomą Martyno Jankaus sodybai priklausiusią klėtį ir lėšas, skirtas senajai knygrišyklai įsigyti, Martyno Jankaus muziejaus direktorė pristatė muziejuje įvykusius pokyčius, nuveiktus darbus ir nusakė perspektyvas.

Už vertingiausių eksponatų, perduotų muziejui, gražiais žodžiais buvo padėkota Birutei Žemulienei, Elenai Šileikienei – Visockas ir, renginyje negalėjusiems dalyvauti, Daivai Ketvirtinei ir Juozui Vercinkevičiui.

Žvelgdami į perspektyvas ir galimybes dalyvauti projektuose, bendradarbiavimo sutartį pasirašė Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejus ir Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazija. Ją savo parašais sutvirtino įstaigų vadovai Vaclovas Navickas ir L.Burzdžiuvienė.

Renginį gražiais muzikiniais intarpais papuošė Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos vokalinis tercetas (Dovilė Pavilionytė, Kamilė Jankevičiūtė, Roberta Zubrickaitė), vadovaujamas pedagogės Reginos Pilkionienės. Joms akomponavo koncertmeisterė Evelina Norkienė.

Liudvika Burzdžiuvienė,
Pagėgių savivaldybės Martyno Jankaus muziejaus direktorė

IMG_0044+ IMG_0086+ IMG_0032 (2)+IMG_0115+ IMG_4247+ rodykle+