Literatūrinio pavasario šventė Pagėgiuose

2014 m. balandžio 3 d. Pagėgių savivaldybės viešoji biblioteka pakvietė kraštiečius ir visus rašytinio meninio žodžio mylėtojus į tradicinę, jau vienuoliktąją, literatūrinio Pagėgių pavasario šventę „Atidengsiu tau žodį it širdį…“, vienijančią ne tik jau keturiolika metų gyvuojančio Pagėgių krašto literatų sambūrio narius, bet ir poetus, prozininkus, dainuojamosios poezijos atlikėjus iš Šilalės, Skaudvilės, Tauragės ir kt. Tradicinis Pagėgių literatūrinis pavasarėlis dėl „techninių kliūčių“ – bibliotekos įkurtuvių naujose patalpose darbų – padarė net dvejų metų pauzę. Tad po šios pertraukos, vėl atgavę galimybę pasiklausyti naujų kūrinių, „pasižvalgyti“ po literatų kūrybos virtuvę, regiono literatūrinio žodžio meistrai su pakylėjimu dalinosi ką tik dienos šviesą išvydusiomis eilėmis, o jaukią vakaro atmosferą sukūrė muzika, kuria visą vakarą klausytojus džiugino Pagėgių savivaldybės Meno ir sporto mokyklos mokytojos Regina Pilkionienė ir Evelina Norkienė.

Literatūrinėje šventėje kūrybos džiaugsmu dalinosi pagėgiškių literatų sambūrio, Skaudvilės literatų klubo „Laiko lašai“ (vadovė Zita Jurevičienė), Tauragės literatų klubo „Žingsniai“ (vadovė Vilija Užmiškienė) nariai bei pavieniai kūrėjai. NDSC0130+uoširdžius sveikinimo žodžius renginio dalyviams ir svečiams skyrė Pagėgių savivaldybės administracijos direktorė Dainora Butvydienė, savivaldybės Kultūros skyriaus vyriausioji specialistė Ingrida Jokšienė. Literatai skaudviliškiai pristatė savo klubo dainuojamosios poezijos atlikėjus, tauragiškiai – poezijos vaikams kūrėją, buvusį pagėgiškį Joną Jakštaitį. Skambėjo Zitos Jurevičienės, Sigito Kancevyčiaus eilės, klausytojus savo posmais džiugino pagėgiškiai literatai Lina Ambarcumian, Danutė Bardauskienė, Virginija Budvytienė, Agnietė Garmienė, Veronika Mockienė, Salomėja Ozgirdaitė, Vaida Petrauskienė, Eugenijus Skipitis, Marytė Sūdžienė bei Stasė Valužienė. Susirinkusiems buvo pristatyta pirmoji lumpėniškio Remigijaus Kelnerio kūrybos knygelė „Improvizacijos“, autorius skaitė savo šmaikščius ir smagius ketureilius, linksmai linkėjo plunksnos broliams pasiekti kūrybos aukštumų, visus linksmino čia pat sukurtomis naujomis improvizacijomis.

Tylos minute pagerbti Anapilin išėję šviesaus atminimo Pagėgių, Tauragės literatai.

Šio vienuoliktojo literatūrinio pavasario metu jau septintąjį kartą bibliotekoje įteikta pagėgiškės, Pasaulio lietuvių bendruomenės valdybos narės, kultūros komisijos pirmininkės, Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkės Jūratės Jablonskytės-Caspersen (Šveicarija) asmeninio fondo premija „Pagėgių krašto garsintojas“. Biblioteka, premijos mecenatės iniciatyva, buvo pasirinkta kaip tarpininkė šio apdovanojimo suteikimui, turinti teisę teikti kandidatūras apdovanojimui. Biblioteka premijos steigėjai pristato kandidatus, jų veiklą ir indėlį į Pagėgių krašto garsinimą regione, Lietuvoje ir už jos ribų, pateikia spausdintą viešą medžiagą, publikacijas, atsiliepimus, o kandidatūrą išsirenka pati premijos steigėja. Atrankos nuostatos yra labai griežtos: nominantas turi būti „mažas“, paprastas žmogus, apdovanojimas skiriamas už visuomeninę neatlygintiną veiklą, aukojant laisvą laiką, o nuveikti darbai turi turėti išliekamąją vertę, džiuginti krašto žmones. 2014 m. „Pagėgių krašto garsintojo“ vardas suteiktas ir piniginės Jūratės Jablonskytės-Caspersen premijos įteiktos tautodailininkei Irenai Ramanauskienei ir folkloro ansambliui „Kamana“. Bičiulių ir giminių sveikinimai nominantams palydėti džiaugsmo ašaromis.

Anoniminio (INCOGNITO) eilėraščio „Dar ne vakaras“ konkurso nugalėtojai – Vaidai Petrauskienei (Tauragė) įteiktas prizas – kūrybos mūzą prišaukianti stebuklingoji bibliotekininkių tinktūra. Vakarą praskaidrino šmaikščios eilės su linksmais palinkėjimais, skirtos krašto literatų jubiliejams pažymėti, o finalinėje renginio dalyje skaityti posmai „Be tabu“ palydėti gitaros garsais, gausiais susirinkusiųjų plojimais ir bendromis dainomis įkvėpė visus naujiems susitikimams.

Pagėgių savivaldybės viešosios bibliotekos informacija

DSC0253+DSC0271+DSC0280+DSC0281+DSC0304+