Senasis mūras XVIII amžiuje statytoje Kintų bažnyčioje

Kintuose pradėta restauruoti senoji evangelikų – liuteronų bažnyčia. Gal tai ir nebūtų kiek labiau išskirtinis įvykis, nei tas faktas, kad ji pastatyta 1705 metais. Ją Kintuose pastatė, ar perkėlė, kaip kalba kintiškiai, po to, kai Ventėje sugriuvo dar kryžiuočių laikus menanti bažnyčia. Dabar, atsidengus senąjį statinio tinką, iš arti galima pamatyti XVIII amžiaus pradžios mūrą ir tas plytas, iš kurių jis sumūrytas.

Skaitykite daugiau »

Paroda užmirštam Šilutės miesto kvartalui atminti

Šilutės muziejuje – naujai sutvarkytuose H.Šojaus dvaro rūmuose – atidaryta fotografijų paroda jau bemaž visai užmirštam miesto kvartalui atminti. Iki pat savo gyvavimo pabaigos 1987-ųjų pavasario jis miestiečių buvo vadinamas Mažuoju Liubeku (Klein Lübeck). Parodą apie jį parengė ir jo fotografijas atidarymo metu muziejui padovanojo buvęs šilutiškis, dabar Klaipėdos leidyklos „Libra Memelensis“ savininkas ir vadovas Kęstutis Demereckas.

Skaitykite daugiau »

Klaipėdos gatvėvardžiai keičiasi

Šilainės sodui“ iš Vilniaus praneša klaipėdiškis Vytautas A. Gocentas:

Skaitykite daugiau »

Šilutėje pristatyta K.Donelaičio laikų giesmių antologija

Penktadienį Šilutės H.Šojaus muziejuje pristatytas naujas leidinys „Kristijono Donelaičio laikų liuteronų giesmių antologija“. Dalyvavo jos sudarytojai profesorius Guido Michelini (Guido Michelini) iš Italijos ir Klaipėdos universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Baltistikos centro doc. habil. dr. Darius Petkūnas.  

Skaitykite daugiau »

Draugams ir visiems kitiems negrįžusiems iš marių ir vandenų

Balandžio vienuoliktąją Ventėje, ant Kuršių marių kranto, buvo atidengtas neįprastas paminklas – simbolinis laivelis. Nuo šiol jis primins visus tuos, kurie negrįžo iš marių ir vandenų. 

Šio atmintino ženklo statymo idėja kilo prieš šešiolika metų, kai ėmė artėti vėją ir marių bangas pamėgusių kintiškių buriuotojų žūties dešimtmetis.     

Skaitykite daugiau »

Pažintis su teatro užkulisiais

Antradienį Šilutės kameriniame teatre lankėsi Rusnės specialiosios mokyklos ugdytiniai. Tai buvo jų pirmoji pažintis su teatru.

Skaitykite daugiau »

Paminklas Kalenbachui ir Gandžiui, arba nauja pažintis su Rusnės salos asmenybėmis

Kažin ar per trumpą laiką būtų pavykę susipažinti su iki šiol mažai žinomomis Rusnės salos istorijos asmenybėmis, jei ne netikėtas kaip šaltas dušas keletos vilniečių atvežtas pasiūlymas statyti paminklą, kaip manoma, čia gimusiam Hermanui Kalenbachui (Hermann Kallenbach).    

Skaitykite daugiau »

Šilutės miesto Garbės piliečiui J.Jonaičiui netrukus sukaks 95-eri

Jonas Jonaitis – Šilutei bei šio krašto istorijai daug nusipelnęs miestietis. Tai įvertinus, 1999 metais Šilutės rajono Tarybos sprendimu, jam buvo suteiktas Šilutės miesto Garbės piliečio vardas. Sudėtinga jo gyvenimo istorija, aukštaitį iš Linkuvos atvedusi į Mažąją Lietuvą. Čia jis pragyveno visą gyvenimą, pamilo šį kraštą ir padarė daug, kad ilgą laiką užmarštyje buvusi jo istorija būtų žinoma plačiajai visuomenei. Nors garbingas jo amžius nelaidžia aktyviai dalyvauti miesto visuomeniniame ir kultūriniame gyvenime, tačiau J.Jonaitis atidžiai jį seka ir džiaugiasi pasiekimais bei liūdi, jei kas nesiseka.    

Skaitykite daugiau »

Gėlės ant H.Šojaus kapo ir malda už garbųjį dvarininką

Balandžio 1 dieną tęsėsi renginiai, skirti buvusio Šilokarčemos dvarininko H.Šojaus (Hugo Scheu) 170-tosios metinėms. Jų būta nemažai, tačiau pagrindiniai buvo – H.Šojaus pagerbimas prie jo kapo ir malda už jį Šilutės evangelikų – liuteronų bažnyčioje.

Skaitykite daugiau »

Prasidėjo Hugo Šojaus jubiliejui skirti renginiai

Garbiojo Šilutės piliečio, buvusio dvarininko, Hugo Šojaus (Hugo Scheu) jubiliejinio 170-tojo gimtadienio išvakarėse – kovo 31 d. – Šilutėje prasidėjo renginiai, skirti šiam žmogui atminti, jo nuopelnams įamžinti.

Skaitykite daugiau »